Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 03-2024 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ - Cầu cho những vị tử đạo mới

02/03/2024
288

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 03/2024
 
  • Cầu cho những vị tử đạo mới
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người liều mất mạng sống vì Tin Mừng ở khắp nơi trên thế giới. Xin cho họ làm Hội Thánh bừng sáng bằng gương can đảm và lòng nhiệt thành truyền giáo của họ.
  • For New Martyrs
Let us pray that those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world might imbue the Church with their courage and missionary drive.