Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 02/2024 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

01/02/2024
599

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 02/2024
  • Cầu cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và đồng hành cần thiết, cả về mặt y tế cũng như nhân bản.
  • For The Terminally Ill
Let us pray that the sick who are in the final stages of life, and their families, receive the necessary medical and human care and accompaniment.