Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 02-2023 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ: Cầu cho các giáo xứ

06/02/2023
1498

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 02.2023
Ý truyền giáo -  Cầu cho các giáo xứ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.


THE POPE’S INTENTION FOR FEBRUARY 2023
Intention for evangelization  For parishes

We pray that parishes, placing communion at the centre, may increasingly become communities of faith, fraternity and welcome towards those most in need.