HỘI NGHỊ TIỀN THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA (Tiến trình Hiệp Hành lần III - tiến trình cấp Giáo Phận)

22/06/2022
506
HỘI NGHỊ TIỀN THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 
TẠI GIÁO PHẬN THANH HÓA

Tiến trình Hiệp Hành lần III- tiến trình cấp Giáo Phận.

Trọng kính Đức Cha, kính thưa Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Hạt, Cha GĐ Đại Chủng Viện, quý Cha, quý Sơ, quý Thầy, cùng toàn thể mọi thành phần trong Giáo phận.

Để thực hiện và tham gia một cách tích cực vào tiến trình Hiệp Hành của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI vào tháng 10 năm 2023, Giáo phận Thanh hóa đã dựa trên những tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới; của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; cùng với những chỉ dẫn trực tiếp và cụ thể của Đức Giám Mục Giáo phận, để tiến hành lập lên một tiến trình Hiệp Hành cho riêng Giáo phận Thanh Hóa; sao cho vừa phù hợp với tinh thần của Thượng Hội Đồng, vừa thích hợp với hoàn cảnh đặc thù của Giáo phận.

Mỗi Giáo hội địa phương đi đến cao điểm của giai đoạn Giáo phận bằng Hội nghị Tiền - Thượng Hội Đồng Thế Giới. Hội nghị này tập hợp bộ phận đại diện tiêu biểu của toàn Giáo phận để cùng nhau tham dự phụng vụ, cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định những phản hồi nổi bật từ các cuộc thỉnh ý hiệp hành trên toàn Giáo phận (Tiến trình Hiệp hành cấp Giáo xứ và tiến trình Hiệp hành cấp Giáo hạt). Thành quả của Hội nghị Tiền - Thượng Hội Đồng được đưa vào bản đúc kết cùng với những phản hồi từ các cuộc thỉnh ý Hiệp Hành đã và đang được thực hiện trên phạm vi toàn Giáo phận. 


   Thành phần tham dự:
 
  • Đức Cha Giáo phận
  • Cha Tổng Đại Diện
  • Quý Cha Giáo phận. 
  • Đại diện chủng sinh/tiền chủng sinh của ĐCV
  • Quý Bề trên và đại diện các Dòng tu Giáo phận.
  • Đại diện HĐGX mỗi giáo xứ (1 người)
  • Đại diện giới chức sắc - Mỗi Giáo hạt: Bác sĩ (2 người), Doanh nhân (2 người), Giáo viên (2 người) 
  • Đại diện các sắc tộc – Mỗi sắc tộc 2 người (Cha Sơn và Cha Thảo sắp xếp người)
  • Đại diện những người khuyết tật (Giáo hạt Chính tòa 4 người)
   Thời gian và địa điểm: 
  • Công nghị được tổ chức vào lúc 7h30, ngày 27/6/2022, tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa.