Cáo phó: Linh mục Phêrô Vũ Tiến Phúc, đã an nghỉ trong Chúa.

06/03/2023
13620


TIỂU SỬ 
CHA NGUYÊN TỔNG ĐẠI DIỆN PHÊRÔ VŨ TIẾN PHÚC

 
Cha Phêrô Vũ Tiến Phúc, sinh ngày 12.03.1937, tại thôn Tân Lộc 2, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; thuộc giáo xứ Đắc Lộc, giáo hạt Kẻ Bền, giáo phận Thanh Hóa.
Song thân là ông cố Phao lô Vũ Văn Mão và bà cố là Anna Dương Thị Lân. Cha Phêrô Phúc là người con thứ 6 trong gia đình có 9 anh chị em.
Từ 1950 – 1957: Học trường Tiểu Chủng viện Thánh Gioan Thanh Hóa.   
Từ 1957 – 1960:  Học Đại Chủng Viện Hà Nội. 
Từ 1960 – 1963:  Đại chủng viện bị đóng cửa, thầy Phúc trở về gia đình tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi và đi giúp các giáo xứ. 
Từ 23.12.1963 – 23.05.1978: Thầy Phúc trải qua giai đoạn 16 năm thử thách làm chứng cho đức tin và kiên trung bền vững ơn gọi khi bị bắt và cầm tù không lý do, không xét xử, cũng không bản án, lần lượt tại 8 trại giam: Hỏa Lò (ở Hà Nội), Cầu Cao và Trại 5 (ở Thanh Hóa), Vĩnh Tiến và Quyết Tiến hay Cổng Trời (ở Hà Giang), Phố Lu (ở Hoàng Liên Sơn) và cuối cùng là trại Phong Quang (thuộc tỉnh Lào Cai). 
Từ 1978 -1993: Sau khi được trả tự do, thầy Phúc sống tại gia đình, tiếp tục nuôi dưỡng ơn gọi linh mục, bất chấp mọi khó khăn và tình trạng bị quản thúc tại địa phương. 
Sự kiên trì và lòng trung thành theo đuổi ơn gọi của thầy đã được Thiên Chúa chuẩn nhận qua sự xếp đặt của Đức cha cố Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Tháng 10.1993, Thầy được gửi vào Tòa Giám Mục giáo phận Vinh để theo học khóa bồi dưỡng, để rồi thầy đã được Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm phong chức phó tế ngày 10.08.1994 và phong chức linh mục ngày 24.08.1994 tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa. 
Sau khi lãnh nhận hồng ân linh mục cha Phêrô Vũ Tiến Phúc được sai đi làm mục vụ ở các xứ như sau; 
Từ 1994 – 1998:  Chính xứ Điền Hộ, quản nhiệm Phước Nam, Tân Hải, Chính Nghĩa.
Từ 1998 – 2001: Chính xứ Tam Tổng, quản nhiệm Bạch câu
Từ 2001 – 2003: Chính xứ Kẻ Bền, quản nhiệm Tiên Thôn
Từ 2003 – 2007: Chính xứ Chính Tòa
Từ 2007 – 2013: Chính xứ Toàn Tân 
Từ 2013 – 2016: Quản nhiệm khu nhà cũ của tu viện dòng Carmel, nay thuộc chủng viện Lê Bảo Tịnh – Thanh Hóa. 
Từ 2016 – 2020: Nghỉ hưu và dưỡng bệnh tại tu viện dòng Carmel. 
Từ 2020 – nay: Nghỉ hưu tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa.  
Ngoài việc coi sóc mục vụ tại các giáo xứ, cha cố Phêrô còn được bổ nhiệm các chức vụ sau:
Năm 2003, khi  Đức TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt làm Giám quản giáo phận Thanh Hóa, ngài đã đặt cha Phêrô Vũ Tiến Phúc làm Đại Diện Nội Vụ.
Từ 2005 – 2016:  Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh đặt cha Phêrô làm linh mục Tổng Đại Diện. 
Vào hồi 05 giờ 45, thứ Hai, ngày 06 tháng 03 năm 2023 (Nhằm ngày 15 tháng 02 năm Quý Mão), cha Phê rô Vũ Tiến Phúc đã được Chúa gọi về. Hưởng thọ 87 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Nghi thức tẩm liệm vào hồi 17 giờ 00  thứ Hai, ngày 06.03.2023  
Lễ viếng từ 18 giờ 00 cùng ngày đến 07 giờ 30 thứ Tư, ngày 08.03.2023

Các THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN cho cha cố Phê rô sẽ được cử hành vào hồi: 
17:30               thứ Hai, ngày 06.03.2023, tại nhà nguyện TGM
05:00; 10:30;15:30, 20:00 thứ Ba,  ngày 07.03.2023, tại nhà nguyện TGM
05:00                 thứ Tư,  ngày 08.03.2023, tại nhà nguyện TGM

THÁNH LỄ AN TÁNG cha cố Phêrô được cử hành lúc 08 giờ 00 thứ Tư, ngày 08.03.2023, tại Nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa, do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giám mục giáo phận Thanh Hóa chủ sự.
Thi hài cha cố Phêrô được an táng tại đất thánh giáo xứ Đắc Lộc, giáo hạt Kẻ Bền, giáo phận Thanh Hóa.
Kính xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị  hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha cố Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.