Tĩnh tâm Mùa Vọng 2023: Nhập thể và Hiệp hành

05/12/2023
196

 


Tĩnh tâm Mùa Vọng 2023: Nhập thể và Hiệp hành

Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay chúng ta đang sống trong bối cảnh Giáo Hội vừa kết thúc một tháng nhóm họp của Thượng Hội Đồng lần thứ XVI, với chủ đề: “Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Bối cảnh này cho chúng ta có rất nhiều chất liệu để suy niệm và cầu nguyện cho kỳ tĩnh tâm này.
 

VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2023
Chủ Đề: NHẬP THỂ VÀ HIỆP HÀNH

 

 

ĐỀ TÀI

NGƯỜI GIẢNG

1

Giới thiệu:
“Người đã đến nhà mình”
(Ga 1:11)

Lm. Giuse Cao Gia An, S.J.

2

“Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa”
(Lc 1,38)

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA.

3

“Thiên Chúa ở cùng chúng ta”
(Mt 1,23)

Lm.  Giuse Cao Gia An, S.J.

4

“Trốn sang Ai-cập”
(Mt 2,13)

Lm. Gioan Bosco Nguyễn Dũng Lực, CS.

5

“Tìm và cứu những gì hư mất”
(Lc 19,10)

Lm.  Giuse Cao Gia An, S.J.

6

“Vác Thập Giá cùng Chúa”
(Mt 16,24)

Lm. Antôn Trần Khắc Bá, S.J.

7

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
(Mt 14,27)

Lm.  Giuse Cao Gia An, S.J.

8

“Muối cho đời”
(Mt 5,13)

Sr. Anna Đặng Thị Quỳnh Giang, OP.

9

“Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người”
(Mt 2,2)

Lm.  Giuse Cao Gia An, S.J.


Các bài tĩnh tâm sẽ được phát hằng ngày vào lúc 7:00 tối giờ Việt Nam, tại website, kênh Youtube và Facebook của Vatican News Tiếng Việt, từ ngày 08-16/12/2023.

Để tiện cho việc theo dõi, quý vị có thể bấm đăng ký kênh Youtube hoặc Facebook của Vatican News Tiếng Việt. Hoặc đăng ký nhận thông báo qua email tại mẫu đăng ký tại: https://www.vaticannews.va/vi/newsletter-registration.html

 

Nguồn:vaticannews.va