SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH NĂM B

21/04/2024
1031


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA PHỤC SINH NĂM B

Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy Ngài là mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Còn Chúa nhật tuần này, Chúa nhật 5 phục sinh, Chúa Giêsu lại dùng hình ảnh cây nho, để chỉ cho chúng ta biết cách làm thế nào cho đời sống đức tin của người Kitô hữu sinh được nhiều hoa trái tốt lành.

Thật vậy, chúng ta đã được cứu chuộc bằng máu châu báu của Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành. Vậy điều quan trọng bây giờ là làm sao cho ơn thánh của Chúa tiếp tục sinh hoa kết trái trong tâm hồn chúng ta. Vì thế, để đời sống của người Kitô hữu chúng ta sinh được nhiều hoa trái, thì chúng ta cần phải:

1- Kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu: Sự kết hiệp được Chúa Giêsu ví như cành nho gắn liền với cây nho. Thật vậy, Chúa Giêsu là cây nho. Chúng ta là cành nho. Vậy nếu cành nho mà lìa khỏi thân cây nho, thì chắc chắn chỉ có chết mà thôi. Nó không thể sống được. Cho nên như cành nho phải liên kết với thân nho mới sinh hoa kết quả, thì chúng ta cũng phải liên kết mật thiết với Chúa Giêsu. Người là nguồn cội sự sống của chúng ta. Tách lìa Người, chúng ta không thể sống, càng không thể phát triển được. Người là dòng sông ân sủng. Khi chúng ta kết hiệp với Người, ân sủng tuôn đổ vào linh hồn, làm cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Ân sủng thấm nhập nội tâm, uốn nắn tình cảm, củng cố ý chí, sinh ra những hoa trái thiêng liêng trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Sự kết hiệp mật thiết với Chúa làm cho chúng ta sống sự sống của Chúa, nói lời nói của Chúa, hành động theo gương của Chúa, phán đoán theo chuẩn mực của Chúa, nhìn con người và sự việc bằng cặp mắt của Chúa và yêu thương bằng trái tim của Chúa. Khi sự kết hiệp đa đến mức hoàn hảo, chính Chúa hành động qua ta và vì thế, những hoa trái sẽ vô cùng phong phú.

2- Phải chịu cắt tỉa: Cành nho muốn sai trái phải chịu tỉa bớt những cành lá rườm ra. Nếu không cắt tỉa thì sẽ không thể sinh hoa trái. Thậm chí nếu có sinh trái thì cũng toàn là quả sâu. Đó là điều hiển nhiên. Vậy thì cũng thế, linh hồn chúng ta cần phải để Chúa cắt tỉa những gì dư thừa cản trở ơn thánh sinh hoa kết trái. Chúng ta phải chấp nhận cắt tỉa những ý muốn riêng tư để chuyên tâm tìm thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta phải chấp nhận cắt tỉa những hình thức bề ngoài, để chìm mình vào nội tâm sâu lắng. Chúng ta phải chấp nhận cắt tỉa những phô trương quyền lực, để mặc lấy tâm tình đơn sơ khiêm nhường. Chúng ta phải chấp nhận cắt tỉa bằng việc từ bỏ những tính hư tật xấu, những dục vọng trong con người chúng ta. Dĩ nhiên, việc cắt tỉa sẽ làm cho chúng ta đau đớn, nhưng nó đem lại những lợi ích vô cùng phong phú. Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy Người cũng đã để cho Chúa Cha cắt tỉa khi Người từ bỏ ý riêng, nhận uống chén đắng, nhận vác thập giá, nhận lấy cái chết tủi nhục. Chính vì thế, Người đã sinh hoa trái dồi dào nuôi sống tất cả chúng ta. 

Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây, đó là thế nào là sinh hoa trái? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong bài đọc thứ hai, trích thư của thánh Gioan tông đồ: Ai giữ các giới răn của Chúa thì ở lại trong Ngài và Ngài ở trong họ. Mà giới răn của Chúa là gì? Là chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô và phải thương yêu nhau. Và theo thánh Gioan, chúng ta đừng yêu nhau bằng lời nói và miệng lưỡng, nhưng bằng việc làm và chân thật.

Như thế chúng ta có thể hiểu được rằng sinh hoa trái có nghĩa là yêu thương. Yêu thương một cách hữu hiệu, bằng việc làm có sức biến đổi môi trường chung quanh, đem lại hạnh phúc cho người khác, chứ không phải yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi. Trái nho chính là những hành động bác ái yêu thương, thế nhưng chúng ta đã thực sự là những ngành nho sinh nhiều hoa trái hay chưa? Xin Chúa giúp chúng ta ngày càng sinh nhiều hoa trái tốt lành nhưng lòng Chúa mong ước. Amen.

 

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Chánh xứ Sầm Sơn