SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH NĂM B

19/04/2024
1309
 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA PHỤC SINH NĂM B

Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu là ai? Có rất nhiều câu trả lời từ chính Chúa Giêsu cũng như từ các môn đệ và dân chúng. Cụ thể một trong những câu trả lời mà do chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay, đó là: “Tôi chính là mục tử nhân lành” (Ga 10,11). Như vậy, Chúa Giêsu là ai? Thưa Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Hơn thế nữa, Ngài còn nhấn mạnh rằng: chính Ngài là mục tử nhân lành chứ không ai khác, khi nói: Tôi chính là mục tử nhân lành.

Thế nhưng tại sao Chúa Giêsu lại dám khẳng định, quả quyết rằng: Ngài chính làm mục tử nhân lành? Chúng ta hãy nghe Ngài nói tiếp: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Như vậy, người mục tử nhân lành là người hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên và vì đoàn chiên. Quả thật là như thế, thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống vì tất cả chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Ngài đã dùng chính máu thánh của Ngài để cứu chuộc chúng ta là những tội nhân. Bằng một tình yêu cao cả,  trao ban và tự hiến, Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu, tức cho người mình yêu: Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì  bạn hữu mình (Ga 15,13). Thành thử ra, một trong những chất tố của người mục tử nhân lành, đó là: Hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.

Như vậy, trong Hội thánh công giáo, Chúa Giêsu là đầu và là mục tử nhân lành duy nhất. Ngài chính là mục tử tối cao. Còn các linh mục thì sao? Họ có phải là mục tử không? Trước hết, linh mục là mục tử vì được chia sẻ chức vụ tư tế thừa tác của Chúa Giêsu. Hội thánh trao phó đoàn chiên cho các linh mục chăm sóc và các ngài là mục tử. Vì thế, các ngài noi gương vị mục tử nhân lành, tối cao là Chúa Giêsu để chăn dắt đoàn chiên, mà Chúa đã giao phó cho các ngài. Các ngài không phải mục tử tối cao và nhân lành, vì chỉ có Chúa Giêsu là mục tử tối cao và nhân lành mà thôi. Tuy nhiên, các ngài được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nghĩa là trở nên mục tử nhân lành Giêsu. Chẳng ai dám vỗ ngực ta đây là mục tử nhân lành, ngoại trừ Chúa Giêsu. Tại sao lại như vậy? Thưa bởi vì các linh mục cũng là những con người. Cho nên các ngài cũng mang trong mình những tham sân si của kiếp con người. Do đó không ai là hoàn hảo. Chính vì thế, Chúa nhật 4 Phục sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành và Hội thánh mời gọi toàn thể giáo dân cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Thật vậy, chúng ta không chỉ cầu cho các linh mục, tu sĩ noi gương Chúa Giêsu, để luôn sống theo vị mục tử tối cao và nhân lành Giêsu, mà chúng ta còn cầu nguyện cho Hội thánh có thêm nhiều linh mục, tu sĩ. Muốn được như thế thì chúng ta:

1- Hãy yêu mến các linh mục. Lòng yêu mến các linh mục trong Hội thánh được thể hiện qua sự cảm thông, chia sẻ buồn vui sướng khổ cùng các linh mục. Các linh mục biết chiên của các ngài coi sóc, nhưng giáo dân cũng phải biết chủ chiên của mình bằng việc thăm viếng, động viên, khích lệ tinh thần cũng như vật chất. Mọi giáo dân đều hy sinh cùng cộng tác với các chủ chăn, để xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương với đức tinh mạnh mẽ.

2- Thứ đến, chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ. Thời đại ngày nay, việc giới trẻ đi tu là rất khó khăn. Nhiều quốc gia Châu Âu, Mỹ Châu gần như không còn ai đi tu. Ở Việt Nam chúng  ta cũng bắt đầu hiếm ơn gọi. Có những giáo phận không còn ai tham gia thi vào chủng viện. Vì thế, chúng ta cần phải cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Hơn thế nữa, chính các gia đình cũng sẽ phải cộng tác với các linh mục, với giáo xứ để nuôi trồng ơn gọi ngay từ trong gia đình. Các cha mẹ cũng phải quảng đại dâng con cho Chúa và Hội thánh.

Thưa anh chị em, lời mời gọi của Chúa Giêsu ngay từ lúc khởi đầu rao giảng Tin mừng vẫn còn rất thời sự: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Hơn nữa, Thánh giáo hoàng Gregrio cả đã khẳng định rằng, thế giới này đầy dãy các linh mục, nhưng hiếm có những linh mục nhiệt tâm làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, bởi vì chúng tôi lãnh nhận chức linh mục, nhưng chúng tôi lại không chu toàn trách vụ ấy.

Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, cách riêng cầu nguyện cho cha xứ của anh chị em. Mỗi người chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, dâng những hy sinh, để cầu xin Chúa ban cho Hội thánh ngày càng có thêm nhiều linh mục, tu sĩ như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa ban cho Hội thánh có những mục tử nhân lành dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên mà Chúa đã giao phó cho các ngài. Amen.


Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Chánh xứ Sầm Sơn