Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ: Ý nghĩa lời chào trong Thánh lễ

25/09/2022
1417


19. Ý nghĩa lời chào thứ hai trong Thánh lễ: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em?

Ngày nay, lời chào Bình an của Chúa ở cùng anh chị em (Pax vobis cum) chỉ dành riêng cho Đức Giám Mục. Lời chào này mang ý nghĩa Kitô học. Đây là lời chào của Chúa Giêsu phục sinh khi hiện ra với các môn đệ (x. Ga 20,19).

Vào thế kỷ IV, lời chào này được phụng vụ Đông phương sử dụng. Tại Tây phương, mãi tới khoảng cuối thế kỷ VI lời chào này mới được sử dụng.

20. Ý nghĩa lời chào thứ ba trong Thánh lễ: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em?

Lời chào này trích trong 2Cr 13,13. Có lẽ thánh Phaolô trưng dẫn một công thức phụng vụ lưu hành thời bấy giờ. Nội dung là lời cầu chúc sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế, nội dung nới rộng hơn so với lời chào Chúa ở cùng anh chị em.

21. Ý nghĩa lời chào thứ tư trong Thánh lễ: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta và của Chúa Giêsu ở cùng anh chị em?

Lời chúc này thường gặp thấy ở đầu các thư của thánh Phaolô (x. Rm 1,7; 1Cr 1,3; Gl 1,3; Ep 1,2; 2Tx 1,2).
 

Còn tiếp…

Lm. Giuse Đào Hữu Thọ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org: 

 

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 1

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 2

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 3

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 4

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 5

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 6

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 7

Giải đáp các câu hỏi về Thánh lễ 8