Hội nghị thường niên 2020: Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

15/10/2020
430
Hội nghị thường niên 2020:
Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

 
Truyền thông HĐGMVN
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:

- Những nét chính yếu về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020
- Mối ưu tư của HĐGMVN về Giới trẻ
- Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội năm 2020