Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 2020: Đường Thập Tự Hôm Nay

07/04/2020
935


Đường Thập Tự Hôm Nay

- Nhạc và Lời: Linh Mục NGUYÊN TUYỀN

- Hòa âm-phối khí: NS Nguyễn Hoàng Lân & Quốc Hồ

- Gồm lời dẫn nhập, 15 chặng Đàng Thánh Giá, lời kết với Thánh Ca "Nguyện Cầu Mẹ La Vang" do ca sĩ Khánh Ly thực hiện và bài Alleluia của G. F. Handel do ban Hợp xướng trình bày.

Ước mong video Đường Thập Tự Hôm Nay sẽ giúp các bạn cảm nghiệm được Tình Yêu của Đức Kitô trên Đường Thập Tự Giá của Ngài trong Mùa Chay Thánh năm 2020.

Truyền Thông Dòng Tên