THÔNG BÁO: NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO 2022

18/01/2022
362
Dòng Đức Bà Truyền Giáo
THÔNG BÁO   
NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

dành cho các bạn nữ sinh muốn khám phá linh đạo dòng Đức Bà truyền Giáo từ lớp 8 đến sau đại học (tuổi 14-28) tham dự chương trình qua online

Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi nữ tu dòng Đức Bà Tuyền Giáo
xin hãy đăng ký điền thông tin ở đường link đính kèm: https://forms.gle/FwDMpAXnHX6xs5NE8