TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY04/02/2024

04/02/2024
147

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY04/02/2024
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
Phục vụ
Con khởi đầu ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, bằng việc chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng đầy lòng xót thương với tất cả mọi người. "Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài." (Mc 1,30-31) Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên các bệnh tật thể xác và tinh thần của con. Xin Ngài chữa lành và biến đổi con, tuỳ theo ý muốn và lòng nhân ái của Chúa, để nhờ đó con có thể phục vụ những anh chị em đang thiếu thốn nhiều hơn nữa. Con cũng xin dâng ngày hôm nay cho những bệnh nhân cận tử và những ai chăm sóc họ. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            To Serve
Begin this Sunday, the Lord's Day, contemplating Jesus, full of compassion for everyone. "Simon’s mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. He went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to serve them." (Mark 1:30-31) Present your ailments, both physical and spiritual, to Jesus, so that, according to His kindness and will, He may heal and transform you, allowing you to dedicate yourself even more to the service of the needy. Offer this day for the terminally ill and those who care for them. Our Father.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Vào buổi trưa
Con dành vài phút thinh lặng nghỉ ngơi giữa ngày để suy ngẫm về những lời của ĐTC: "Mối quan hệ với bệnh nhân đòi hỏi sự tôn trọng quyền tự chủ của bệnh nhân, sự sẵn sàng, quan tâm, hiểu biết, đồng cảm và đối thoại, để biểu lộ cam kết tận hiến phục vụ. Chúng ta phải đấu tranh để giữ nguyên mối liên kết nhân văn sâu sắc này bởi vì không cơ sở chăm sóc nào có thể thay thế được trái tim con người." Xin cho con biết gần gũi và đánh giá cao những người con gặp từ lúc này cho đến cuối ngày hôm nay. Sáng danh...

WITH JESUS DURING THE DAY
            In the Afternoon
Take advantage of this moment of silence, of calm and rest, and allow the words of the Pope to dwell within you. "The relationship with a patient requires respect for their autonomy and great availability, attention, understanding, complicity, and dialogue, to be an expression of a commitment assumed as service. We must fight to keep this bond of deep humanity intact because no care institution can, on its own, replace the human heart." Commit to showing closeness and appreciation for those you encounter until the end of the day. Glory Be.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Nhìn lại các quyết định
Kết thúc một ngày, con dâng Cha lời tạ ơn vì ngày hôm nay. Con nhớ lại những điều đã xảy ra, và hướng đi của mình hôm nay. Con đã đưa ra những quyết định nào? Con cảm thấy gì khi hồi tưởng lại những thời khắc ấy? Những lựa chọn đó có đưa con đến gần Chúa hơn không? Ngày mai, xin ân sủng Ngài hướng dẫn những quyết định của con để con có thể trung thành bước theo chân Chúa Giêsu. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            Reviewing Your Decisions
Be grateful for this day, which now comes to an end. Take a moment to recall how it unfolded and the direction you took. What decisions have you made today? How do you feel now as you remember those moments? Reflect on whether your decisions have brought you closer to God. Commit to better guide your decisions tomorrow to faithfully follow Jesus. Hail Mary.