​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/03/2024

26/03/2024
150

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/03/2024           
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG                    
  Đón nhận rủi ro - Thứ Tư Tuần Thánh
Bình minh ló dạng, và lời Chúa Giêsu đang vang vọng trong tâm trí con:
“đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người” (Mt 26,24). "Ai trong chúng ta cũng có mầm mống phản bội, bán rẻ niềm tin, đánh đổi lý tưởng vì lợi ích cá nhân. Ai trong chúng ta cũng đều có khả năng bị cám dỗ bởi tiền bạc, tài sản hay hạnh phúc tương lai. 'Giu-đa, ngươi đang ở đâu?'" (ĐTC Phanxicô)
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm trong sứ vụ, để trong ngày gần với Tam Nhật Vượt Qua này, con có thể soi xét lại lòng mình như những môn đệ trong ánh sáng Lời Chúa và dám chấp nhận rủi ro.
Con cùng hiệp thông với toàn thể Mạng Lưới Cầu Nguyện, và dâng lên lời nguyện hằng ngày. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Taking risks - Holy Wednesday
As you begin this day, welcome the words of Jesus: "The Son of Man is going away, as it is written, but woe to him who is about to betray him" (Mt 26:14). Each one of us has the capacity to betray, to sell out, to choose for our own self-interest. Each one of us has the possibility of being attracted by the love of money or goods or future well-being. "Judas, where are you?" (Pope Francis).
Let us ask the Lord for boldness in mission, that on this day close to the Easter Triduum we may examine our hearts as disciples in the light of his word and take risks.
Pray together with the entire Prayer Network the daily offering.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Ở lại với Chúa Giêsu
Con dừng lại để nghỉ ngơi và kết nối với Chúa Giêsu. “Giữa lúc quyền lực trần gian mang đến sự tàn phá và chết chóc, thì bình an của Chúa Ki-tô xây dựng lịch sử, biến đổi tâm hồn những ai đón nhận sự hiện diện cứu rỗi của Ngài”. ĐTC Phanxicô nói: "Có những cuộc bách hại, vì thế gian không dung thứ cho Thiên tính của Chúa Ki-tô, không dung thứ cho việc loan báo Tin Mừng." ĐTC cũng không quên nhắn nhủ thêm: "Câu trả lời của người Kitô hữu trước cái ác là tình yêu".
Con chọn một cụm từ hay câu nào đó từ Kinh Thánh mà con cảm thấy rung động nhất, để lời ấy vang vọng trong lòng con suốt ngày còn lại. Lời ấy sẽ là nguồn động lực giúp con sống chứng nhân cho tình yêu của Ngài và lan tỏa bình an của Chúa Giêsu đến cho những người con gặp gỡ. Con hiệp thông với ý nguyện hàng tháng cho các vị tử đạo thời đại này.

WITH JESUS DURING THE DAY
            Pause with Jesus
Pause to rest and connect with Jesus. "While the power of the world brings destruction and death, the peace of Christ builds history, transforming the hearts of those who welcome his saving presence." "There is persecution," Francis says, "because the world does not tolerate the divinity of Christ, does not tolerate the proclamation of the Gospel. "The Christian response to evil is love" (Pope Francis).
Take a phrase or word that echoes in your heart and let it resonate in the remainder of the day. Encourage yourself to live, to spread and witness the love and peace that come from the encounter with Jesus in the encounters you have.
Say the monthly prayer for the martyrs of this time.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Xét lại
Khi ngày đang dần khép lại, con ngước nhìn lên Chúa, tạ ơn Ngài vì bao ơn phúc Ngài đã ban tặng, vì tình thương vô biên của Ngài. Con tạ ơn vì những cử chỉ yêu thương và dịu dàng mà nhiều người đã dành cho con, cũng như sự kiên nhẫn Ngài dành cho những yếu đuối của con. Con cũng xin thống hối ăn năn, nếu hôm nay con đã không biết cách lan tỏa và làm chứng về tình yêu của Ngài cho những anh chị em mà con đã gặp, nếu con đã giống như Giuđa, phản bội Ngài và chỉ lo toan cho những lợi ích cá nhân nhỏ bé của mình, thì xin Ngài thương tha thứ cho con.
Lạy Chúa, xin giúp con chuẩn bị tâm trí và hành động cho ngày mai, để con sống cho Danh Thánh cao vời của Ngài. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            Rereading
On this day that is ending, I turn to you, Lord, to thank you for all the graces you have given me, for your infinite love. For the gestures of love and tenderness that so many have shown me, for the patience in the face of my weaknesses.
I ask your forgiveness if I did not know how to spread and witness your love to the brothers and sisters I have met today, if I have been like Judas in betraying you and looking only from my personal and petty interests.
Help me to prepare my life and my actions for tomorrow for your greater glory. Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao