TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/03/2023

23/03/2023
349
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu một ngày mới, và một lần nữa, Cha ban cho con những hồng ân của cuộc sống này. "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người" (Ga 7,28). Lạy Chúa Giêsu, Đấng thật sự đến từ Chúa Cha, xin giúp con biết nhìn xa hơn về sự hiện diện của Ngài. Con xác tín rằng, Ngài là Đấng được gửi đến để cứu chuộc nhân loại và dẫn đưa chúng con đến với Chúa Cha. Hôm nay, con khẩn xin Ngài ban cho con một đức tin mạnh mẽ. Con cũng xin hiệp ý cầu nguyện cho ý nguyện của ĐGH Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I start a new day and, once again, the Lord grants me the grace of life. "You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true" (Jn 7:28). I ask Jesus, who truly comes from the Father, to help me see beyond appearances and firmly believe that He is the one sent to liberate and save us and that he continues to lead us to the Father. I intend to ask again and again today that he increase my faith. I make the offering of this day for the prayer intention that Pope Francis proposes to us for this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

"Ăn chay và cầu nguyện sẽ đánh thức đôi tai của chúng ta trước nỗi đau thầm lặng của trẻ em và người trưởng thành đang gặp khó khăn. Ăn chay mang đến cho chúng ta niềm khao khát sự công chính, khuyến khích chúng ta bước đi trong sự thật, ủng hộ nhiều biện pháp pháp luật cần thiết. Sự chay tịnh sẽ lay động chúng ta và khiến chúng ta thỏa hiệp với sự thật, trong bác ái với tất cả những người thiện chí; và với xã hội nói chung, một cuộc chiến chống lại bất kỳ hình thức lạm dụng quyền lực nào" (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING THE DAY

Fasting and prayer awakens our ears to the silent pain of children and adults with needs. Fasting gives us a hunger and thirst for rightousness and encourages us to walk in truth, supporting however many judicial measures that is necessary. A fasting that shakes us and leaves us to compromise with the truth and in charity with all the people of good will and with society in general, a fight against any type of abuse of power (Pope Francis).

 
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cuối ngày, con trở về với tình bạn quý giá giữa con và Chúa. Hồi tưởng lại một ngày sống của mình, con thầm tạ ơn Chúa. Hôm nay, con có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào không? Liệu có phải con chỉ biết dành niềm vui cho riêng mình, hay con chia sẻ niềm vui đó với người khác? Xin tha thứ cho những lần con bất xứng với tình bạn giữa con và Ngài. Con sẽ thẳng thắn và trung thực hơn trong lời chứng của mình. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, I return to the precious friendship of God. I recall the day I lived. Have I been able today to recognize the presence of God in any circumstance? I give Him thanks. Have I put away my joy for me only or have I shared that joy with others? I ask forgiveness for my failures. I propose to be more frank in my testimony. Hail Mary.