TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2023

21/05/2023
513

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới với niềm xác tín: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,16-20). Chúa Giê-su, người bạn và người đồng hành của con, luôn đồng hành với con mọi lúc trong cuộc sống. Liệu con có nhận ra sự hiện diện của Người không? Con cầu xin ân sủng để có thể nhận ra Chúa. Nguyện xin Chúa đồng hành với con từ bình minh cho đến khi đêm về. Nguyện xin cho các phong trào và các nhóm của Giáo Hội là không gian nơi mọi người có thể tìm thấy Chúa Giêsu, Đấng đã nói: “Thầy luôn ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

We begin our day with this certainty of heart: “And behold, I am with you always, until the end of the age” (Mt 28:16-20). Jesus, our friend and companion, offers to us his constant company in our day to day life. Do we recognize his presence? We ask for the grace to be capable of discovering it in our daily walk. May it be Him who accompanies us from the start of the day to the end. May the Church movements and groups be spaces where they can find Jesus who says to us: “I am with you alwys, until the end of the age.” Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tạm dừng đôi chút để Chúa Thánh Thần cư ngụ nơi đời sống nội tâm của con. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Chúng ta phải hiểu rằng truyền giáo là một sứ mạng phát xuất từ Bí tích Thánh Tẩy, nhờ đó chúng ta được cùng nhau tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô”. Con có ý thức về sứ mạng loan báo Tin Mừng đã lãnh nhận trong Giáo Hội qua Bí tích Thánh Tẩy không? Khi làm việc với những người khác, con có được Chúa thúc đẩy để lưu tâm tới nhu cầu của họ không? Con tiếp tục ngày sống với quyết tâm cùng với mọi người sống theo ơn gọi mình đã lãnh nhận trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause in the middle of my day for an instant, letting the presence of the Spirit of God inhabit my interior life. Pope Francis reminds us that “we ought to understand that evagenlization is a command that comes from Baptism, that makes us priests together in the priesthood of Christ.” Am I conscious of the mission of evangelization received within the Church through my Baptism? Have I worked with others, moved by Christ, to attend to the necessities of the other? I continue my day with the proposition of living my baptism together with others in our mission of Evangelization.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, mầu nhiệm thăng thiên của Ngài mang lại Thần Khí khôn ngoan, và mặc khải để con nhận ra Người là Con Thiên Chúa. Nhưng, liệu con có khả năng loan báo Tin Mừng ở những nơi quen thuộc trong đời sống của mình không? Con có ý thức và có trách nhiệm với sứ vụ được trao phó không? Xin Chúa soi sáng đôi mắt tâm hồn để con hiểu được niềm hy vọng mà Chúa đã mời gọi con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, your ascension returns to us the Spirit of wisdom and revelation that allows us to recognize in you the Son of God. But, am I capable of evangelizing the places I frequent in my life? Am I aware of and responsible to the mission entrusted to me? Illuminate the eyes of our hearts so that we understand the hope to which you have called us. Hail Mary.