TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/05/2024

13/05/2024
113

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/05/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG      
      Cảm nhận tình yêu
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9). Con bắt đầu ngày mới với đoạn Lời Chúa tuyệt vời này. Con lặp lại những lời này trong trái tim và cảm nhận tình yêu của Cha, với niềm tin rằng “không một ai có thể lấy đi phẩm giá vô hạn của Cha và không thể phá vỡ tình yêu Cha ban tặng cho chúng ta” (ĐTC Phanxicô).
Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy... Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,10-12). Hôm nay, con cảm nhận mình được mời gọi sống trong tình yêu: tình yêu Chúa dành cho con và tình yêu của anh chị em mình. Con sống điều răn này trong hôm nay như thế nào? Xin cho con biết đem tình yêu đến với những người con sẽ gặp gỡ và giúp họ trở nên một tia sáng của tình yêu Thiên Chúa.
Con xin dâng “Lời nguyện dâng mình”, xin cho các chủng sinh có thể sống trong việc huấn luyện như một trải nghiệm thực sự với Chúa Kitô.

WITH JESUS IN THE MORNING
       Feeling loved
"As the Father loves me, so I love you. Abide in my love" (Jn 15:9). Begin your day with these beautiful words of Jesus. Repeat them within your heart and feel his love, with the certainty that "no one will be able to take away from us the dignity that His infinite and unbreakable love gives us" (Pope Francis).
Jesus tells us: "If you keep my commandments, you remain in my love... This is my commandment: love one another as I have loved you" (Jn 10:12). Feel invited this day to live in love: in God's love for you, and in love for your brothers and sisters. How can you live this commandment today? Bring to your heart those whom you will meet and intend to be for them a spark of the Lord's love.
Make the "prayer of offering" so that the seminarians may live their formation as a true experience with Christ.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Tình yêu chiến thắng
Con dành thời gian để dừng lại và hồi tâm: sáng hôm nay con đã sống như thế nào? Con có còn duy trì tình yêu trong mình hay không? Con suy ngẫm về lời nói của ĐTC Phanxicô: “Tình yêu Thiên Chúa lớn hơn mọi mâu thuẫn, mọi yếu đuối và mọi điều vụn vặt của chúng ta”.
Con hiệp nhất với ý cầu nguyện của ĐTC rằng các nam nữ tu sĩ và chủng sinh mỗi ngày được cảm nghiệm tình yêu Chúa Giêsu, và “việc huấn luyện mục vụ có thể mở ra cho họ một tinh thần phục vụ và cộng tác với tha nhân, nuôi dưỡng và noi gương Chúa Giêsu, một tình yêu đặc biệt và gần gũi với những người nghèo và những người bị bỏ rơi”.
Con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ tháng này để xin cho các vị ấy lớn lên "trong việc lắng nghe sâu sắc mọi vấn đề, tổn thương và nhu cầu của tha nhân ngày nay”.

WITH JESUS DURING THE DAY
            Love is stronger
Take a moment to pause and ask yourself : How have you lived this morning? Have you remained in love? Meditate on these words: "The love of the Lord is greater than all our contradictions, all our frailties and all our pettiness" (Pope Francis).
Unite yourself to the Pope's intention by praying for religious women, men religious and seminarians, that every day they may experience the love of Jesus, and that "their pastoral formation may open them to a disposition of service and collaboration with others, cultivating, after the example of Jesus, a special love and closeness to the poor and the marginalized".
Pray the prayer of the month that all of them grow "in deep listening to the problems, wounds and needs of men and women of today".
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Nghỉ ngơi trong tình yêu
Khi ngày đang dần buông, con chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi suy ngẫm những điều con đã trải qua. Con cảm tạ vì một ngày mới và biết ơn những ân sủng đặc biệt mà con đã lãnh nhận hôm nay.
Con hồi tâm về những hành động của mình... Con đã thể hiện tình yêu với những anh chị em trong những dấu hiệu, cử chỉ, lời nói và hành động nào?
Con cảm tạ Chúa vì món quà tình yêu hiện diện trong ngày sống của con, và suy ngẫm những điều chưa phải là một dấu chỉ tình yêu của Ngài. Xin Chúa tha thứ nếu con trót lỗi lầm, và con suy niệm điều con muốn sống vào ngày mai. Con chuẩn bị tâm hồn nghỉ ngơi trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha.
Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT
    Rest in love
The day is about to end. Take a slow, deep breath and review what you have experienced. Give thanks for another day and acknowledge some special graces you received today.
Reflect on your actions... In what signs, gestures, words, actions did you give love to your brothers and sisters?
Thank God for his love present in your day, and review what was not a sign of his love today. Ask God for forgiveness. and think about how you want to live tomorrow. Prepare yourself to rest in the love of the Father.
Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.