TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/03/2023

13/03/2023
324
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày sống mới khi lặp lại lời nói của Chúa Giêsu với ông Simon Phêrô “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22). Con cảm thấy thật khó để tha thứ và cảm thấy được thứ tha dù nhận ra rằng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và lòng vị tha của Ngài thì vô hạn. Trong mùa Chay này, con quyết tâm hoà giải với chính mình ngang qua bí tích Hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em mình. Con xin dâng ngày hôm nay, với tất cả những điều con sống với Chúa, để cầu cho những nạn nhân của lạm dụng trong Giáo hội, để họ cảm thấy được Giáo Hội yêu thương và đón nhận. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

At the start of this day, I resume the words of Jesus to Simon Peter. "I say to you, not seven times but seventy-seven times" (Mt 18:22). For me it is often difficult to forgive and to feel forgiven myself even though I am conscious that God is mercy, and he has no limit to His forgiveness. During this Lent, I propose to reconcile myself through the sacrament of Confession with God and with my sisters and brothers. I offer this day, with all that I will live with Him, for the victims of abuse inside the church community so that they feel loved and embraced by the Church. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

"Các tín hữu phải luôn cảm thấy mình được tham dự vào sự biến đổi của xã hội và giáo hội. Sự biến đổi này mời gọi hoán cải từ chính mình và cộng đoàn để từ đó dẫn dắt chúng ta cùng nhìn về một hướng với Thiên Chúa." (ĐTC Phanxicô). Con cần hoán cải để cùng nhìn về một hướng với Thiên Chúa. Trong mùa Chay này, con cảm nhận được những lời mời gọi hoán cải nào? Và con đã nhận lời mời gọi của Chúa hay chưa?

WITH JESUS DURING THE DAY

It is necessary that each baptized person feels involved in the social and church transformation that we need so much. This transformation calls for a personal and communal conversion and leads us to direct our eyes in the same direction of the gaze of the Lord (Pope Francis). In order to look in the same direction as the Lord, we ought to risk our conversion. Throughout this Lent, what calls to conversion have you felt? Have you accepted His invitations?

 
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần buông, con dừng lại đôi chút và nài xin ơn bình an. Khi con nhìn lại ngày vừa qua, con cảm nhận điều gì đã làm những điều hôm nay trở nên khó khăn. Con có cần tha thứ cho ai hay không? Liệu con có hối hận hay có điều gì làm con xấu hổ? Con xin phó thác từng người nơi trái tim nhân lành của Chúa, cùng nguyện xin ơn bình an và thứ tha của Ngài. Con hy vọng sẽ chữa lành những tổn thương của ít nhất một trong những thiếu sót của con vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day has run out, so I stop myself and ask for peace. Compared with the day before, I try to feel what makes this one difficult. Do I need to fogive someone? Do I have remorse or something that I am embarrassed about? One by one, I entrust those things to the goodness of God, asking for his peace and forgiveness. I hope to repair the damage of at least one of my shortcomings tomorrow. Hail Mary.