TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-02-2020

13/02/2020
479

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lúc đầu ngày, con dâng lên Cha lời cảm tạ qua lời cầu nguyện xin Cha mở lòng, mở tai con. "Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cải hoán chính mình để được giải thoát khỏi chủ nghĩa độc quyền, lối sống thờ ơ và văn hoá loại bỏ." (ĐGH Phanxicô) Có điều gì trong đời sống của con cần được biến đổi chăng? Xin mở tai, mở lòng con trước những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Con cũng xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho những người di dân. Lạy Cha...   

WITH JESUS IN THE MORNING

Hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ vào một ngày mới qua việc cầu xin Người mở rộng con tim và đôi tai này. “Chúa kêu gọi ta biết biến đổi, giải phóng ta khỏi những sự độc quyền, sự thờ ơ và văn hóa loại bỏ” (Đức Giáo Hoàng Phan-xi-co) Những khía cạnh nào trong đời sộng bạn cần phải biến đổi? Hãy mở rộng đôi tai và trái tim mình với những nhu cầu cần thiết của anh em mình. Bạn hãy dâng một ngày sống để cầu cho những tiếng khóc và những người di cư. Lạy Cha chúng con…
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong bước thứ sáu của "Đường Của Con Tim", chúng ta ngẫm suy về kinh nghiệm được Chúa Giêsu ở lại trong chính mỗi người. Để cảm nghiệm được điều đó, bạn phải vâng theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn chứ không tự sống theo ý riêng mình. Chúng ta có thể tin tưởng nơi Chúa vì Người luôn trung tín. Trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là trở nên vâng theo Chúa Thánh Thần, để trong những hoàn cảnh khác nhau, Ngài hướng dẫn ta phân định cách sống trung thành với Tin Mừng. Ngày nay, những người di dân là một dấu chỉ mà Thần Khí Chúa mời gọi chúng ta giang tay chào đón và quan tâm săn sóc cho họ. Bạn có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi này không?

WITH JESUS DURING A DAY

Trong bước thứ Sáu của Con đường đến với Trái Tim chúng ta suy niệm về những điều xảy ra của Chúa Giê-su khi Người ngự giữa chúng ta. Để cảm nghiệm được điều đó bạn phải để Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời sống của bạn. Chúng ta có thể tin tưởng nơi Chúa vì Người luôn trung tín. Để trở nên môn đệ của Chúa Giê-su chính là để Thần Linh Chúa dẫn lối bạn, trong những hoàn cảnh khác nhau, để làm sao có thể trung tín với Tin Mừng. Những người di dân ngày nay là một dấu chỉ của Chúa dẫn ta đến sự phục vụ và giang tay đón chào . Bạn có sẵn sang chấp nhận những thử thách đó?
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Với một con tim tĩnh lặng và sâu lắng, con nhìn lại ngày qua. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì những khoảnh khắc đã mang lại niềm vui và sự bình an cho con. Con ngẫm nghĩ về những cảm xúc ấy và thưởng nếm lại một lần nữa. Giờ đây, xin Chúa giúp con nhận ra những thử thách con gặp trong ngày sống hôm nay. Con có hành động một cách tự do, có cảm nhận được tình yêu, hy vọng và sự tin tưởng hay không? Con đã lo lắng bồn chồn không yên chăng? Con tìm ra bài học từ những gì con trải nghiệm hôm nay, cùng xin Chúa ban ơn để ngày mai con hành động với một nội tâm tự do chứ không phải như một nô lệ của tội lỗi. Kính mừng...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Hãy ngẫm lại ngày sống qua con tim của bạn. Hãy dâng lời cảm tạ chúa vì những khoảnh khắc bình an và vui sướng bạn được ban tặng. Hãy nghĩ đến khoảnh khắc ấy và cảm nhận lại nó. Cầu xin Chúa biểu lộ cho bạn những thử thách mà bạn đã gặp trong ngày. Bạn đã đối diện với những chúng ra sao? Bạn đã hành động một cách tự do, cảm nhận được tình yêu, hi vọng hay sự tin tưởng? Bạn có cảm giác lo lắng bồn chồn? Hãy học hỏi từ những điều bạn trải nghiệm hôm nay, cầu xin Chúa ban ơn vào ngày mai để bạn biết hành động với tự do nội tâm, chứ không phải là nô lệ của tội lỗi. Kính mừng…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.