TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/06/2021

07/06/2021
291


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con thức giấc với lòng nhiệt huyết sáng nay, và với sứ mạng mới đang chờ đợi con: "Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ." (Mt 5,16). Ánh Sáng chính là Sự Sống con mang trong mình để trao ban cho tha nhân. Con lãnh nhận Ánh Sáng mới, để thắp lên lòng nhiệt huyết cho những người xung quanh. Con tận dụng cơ hội của mục tiêu này, để sống hiệp thông với ý cầu nguyện trong tháng, là giúp đỡ những người trẻ, mời gọi họ tiến tới hôn nhân, trong những thách đố hàng ngày, hầu khám phá ra vẻ đẹp của món quà hôn nhân. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE MORNING
Wake up with enthusiasm to this new day. A new mission awaits you: "The light that is in you must shine before the eyes of men" (Matthew 5: 13-16). The Light is the Life that you carry inside to infect others. Receive this Light new, to ignite enthusiasm around you. Take advantage of this purpose, to live it in communion with the monthly intention of supporting young people called to marriage in their daily struggle to discover the beauty of this gift.  Our Father...

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con tìm đến một góc thanh bình và nghỉ ngơi đôi chút. ĐGH Phanxicô mời gọi con khám phá Ánh Sáng ẩn náu nơi mỗi người, và tin tưởng những điều tiềm ẩn nơi anh em mình. Trong các mối tương quan, "lòng tin giúp con nhận ra ánh sáng được Thiên Chúa thắp lên ẩn sâu trong những tăm tối, hay những đốm than hồng vẫn âm ỉ cháy dưới lớp tro tàn." (ĐGH Phanxicô). Điều gì khiến con thay đổi cách nhìn về người khác? Có cách tốt hơn để nhìn thấy ánh sáng đang bị che lấp không? Con tiếp tục chuyến hành trình với ý chỉ cầu nguyện của tháng này, để những người trẻ sẽ tiến tới hôn nhân, nhận ra được ánh sáng nơi người bạn đời của mình.    

WITH JESUS DURING A DAY
Take a break in your day. Find a corner of peace. Pope Francis invites us to discover the Light that hides in each one of us, believing in the hidden potential within our brothers. In relationships, "trust recognizes the light lit by God, which hides behind the darkness, or the ember that still burns under the ashes" (Pope Francis). What would you change in the way you see others? How to better perceive the hidden lights? Resume your journey with this intention, so that the young people who are going to get married mutually recognize the light of their significant other.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con kết thúc ngày hôm nay với lời khấn nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp con phân biệt được đâu là Ánh Sáng và đâu là bóng tối nơi con. Đâu là những hoàn cảnh mà con đã trải nghiệm với bóng tối nơi con và nơi người khác? Con có nhìn nhận những góc tối đó với lòng thương xót? Con trở nên dũng cảm vì Thiên Chúa tín trung và yêu con cho dù con tội lỗi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu bóng tối che lấp ánh sáng nơi con, và con tự tin dâng hiến chính mình khi đã tìm ra mục tiêu cho ngày mai. Con xin dâng hết thảy điều này để cầu nguyện cho những người trẻ sắp kết hôn, luôn chung thủy, và hòa hợp yếu đuối của người bạn đời với ánh sáng mà mỗi người ấp ủ bên trong. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
Conclude your day by invoking the Spirit to separate what was Light and what shadowed you. What were the situations where you experienced your dark side and that of the other? Could you see your shadows with mercy? Be courageous, God is faithful and loves you despite your sin. Ask for forgiveness if your darkness did not let the Light that is in you emerge, abandon yourself with confidence realizing a purpose for tomorrow. It offers this so that the young people who get married are faithful, and integrate the weaknesses of the spouse to the Light that each one carries within.  Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.