​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/02/2024

06/02/2024
260

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/02/2024
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lễ kính Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu
Con cảm tạ tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã chịu khổ nạn trên thập giá vì toàn nhân loại. “Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin” (Ga 19,35). Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nương náu nơi Dấu Đinh của Chúa để nhờ đó con học cách chữa lành vết thương của những người xung quanh con. Xin cho con trở nên ánh sáng tình yêu của Chúa cho mọi người. Con ước ao có một Trái Tim giống như Ngài, luôn tuôn trào một tình yêu thuần khiết và vô vị lợi. Con dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING
            Feast of the Five Wounds of the Lord
Give thanks for the love of Jesus, who suffered on the cross for all of us. "His testimony is true, and he knows that he tells the truth, so that you also may believe" (John 19:35). Ask Jesus to allow you to take refuge in His Holy Wounds, and to learn how to heal the wounds of those around you. Be the light of Jesus's love for everyone. Desire to have a Heart like His, from which pure and selfless love flows. Offer your actions for the prayer intentions of Pope Francis. Our Father.  
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
            Hướng đi của con hôm nay
Con tạm dừng ngày sống để gặp gỡ Chúa. Con đang ở trong tình trạng gì và đang đi theo hướng nào? "Khi bệnh tật ập đến cuộc đời của chúng ta, chúng ta cần một người chăm sóc, nắm tay dẫn dắt, dịu dàng quan tâm chúng ta như người Samari nhân lành trong Tin Mừng" (ĐTC Phanxicô). Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY
            The Direction of Your Day
Pause in your day to encounter the Lord. Become aware of how you are and in which direction you are heading. "When illness knocks at the door of our lives, the need arises in us more and more for someone to take care of us, lead us by the hand, show us tenderness, and care for us, like the good Samaritan in the Gospel parable" (Pope Francis). Glory Be.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
            Lòng biết ơn
Vào lúc cuối ngày, con dừng lại đôi phút. Con nhìn lại khoảnh khắc mà Chúa hiện diện trong những điều nhỏ bé, những cuộc gặp gỡ, những buổi chuyện trò và trong thiên nhiên. Con muốn dâng lời tạ ơn Chúa về điều gì? Những khoảnh khắc nào con cảm nhận Chúa đang trò chuyện cùng con trong trái tim mình? Con ghi xuống những lời mà Chúa Giê-su đã dạy. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng Chúa luôn trò chuyện cùng con trong nội tâm tĩnh lặng. Xin cho con khi hướng về ngày mai biết trông chờ lên Chúa, Đấng đang nói trong trái tim con. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT
            Gratitude
Pause for a moment at the end of this day. Recognize the moments when the Lord has been present in the small things, in encounters, in tasks, in conversations, in nature. Why do you want to give thanks? What moments have you felt God speaking to your heart? Take note of a word that Jesus has told or inspired you. Remember that God always speaks to you in inner silence. Looking ahead to tomorrow, be more attentive to God, who speaks in your heart. Hail Mary.