Ngày lễ ACIES của Hội Legio Marie Giáo xứ Chính Tòa, 24.03.2021

27/03/2021
3747

Hòa chung với tinh thần hiệp nhất của các hội viên Legio trên toàn thế giới, chiều ngày 24.03.2021, Giáo xứ Chính Tòa đã có lần đầu tiên tổ chức được một ngày lễ Acies vô cùng sốt sắng nhờ sự hướng dẫn và trợ giúp của cha Linh giám Giuse Trần Văn Duy.

Thiết nghĩ cũng cần nói qua một chút về lễ ACIES: ACIES là một đại lễ của Hội Legío Mariae. Đại lễ này được tổ chức hàng năm vào ngày 25.03, Lễ Đức Mẹ Truyền Tin, để các hội viên Legio dâng mình và đoàn thể mình cho Đức Mẹ.

Acies đã được tổ chức lần đầu tiên ngày 29.03.1931, tức gần mười năm sau khi Legio ra đời. Và từ đó, Acies đã trở thành lễ tiết chính của Legio. Acies, theo La ngữ, có nghĩa là một đạo binh đang xếp hàng dàn trận. Do đó trong ngày lễ này tất cả các hội viên của các Praesidia tập họp về Curia mà mình trực thuộc, lập lại lời tuyên thệ trung thành với Đức Maria, Nữ Vương của Legio, và để nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành giúp giao tranh với quyền lực tội ác trong một năm mới.

Ngày nay anh chị em Legio Mariae nhận mình là đạo binh của Đức Mẹ, cũng xung trận bước vào cuộc chiến đấu chống lại Con Rắn xưa (Satan) (St 3,15). Vì thế, Lễ Truyền Tin như là ngày khởi đầu của Ơn cứu chuộc, nhắc lại trận chiến muôn thuở. Trong đó, qua lời thưa “Xin vâng” của Đức Maria, Mẹ đã tận hiến dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa và cho những kế hoạch của Ngài.

Bởi thế, trong tâm tình đó, cha Linh giám đã gợi ý trong giờ cầu nguyện đầu giờ như sau: "Thánh Louis de Montfort nói rằng, tận hiến cho Đức Mẹ là dâng trọn đời mình cho Đức Trinh Nữ, để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Tận hiến cho Đức Mẹ nghĩa là chúng ta dâng hiến cuộc đời mình, công việc, trái tim và khối óc, thân xác và linh hồn, vì mục đích thánh: để Thiên Chúa được tôn vinh nơi chúng ta, nhờ chúng ta và qua chúng ta, theo gương Mẹ Maria. Theo công thức tận hiến của thánh Montfort, ngay cả những gì sở hữu, bên trong và bên ngoài, cả những nhu cầu tốt lành của chúng ta, cả quá khứ, hiện tại và tương lài, đều được phó thác cho Mẹ Maria qua việc tận hiến cho Mẹ Maria, để Mẹ sắp xếp như Mẹ muốn, vì vinh danh Thiên Chúa".

Kế đến, giây phút đặc biệt nhất của buổi lễ là lúc mọi thành viên xếp hàng tiến về phía Đức Mẹ và đặt tay phải lên Vexillum để lập lại lời tuyên hứa dâng mình cho Đức Mẹ: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ". Mọi người đã đọc câu Dâng Mình với tất cả ý thức và lòng biết ơn chân thành.

Ngay sau đó, ngày lễ ý nghĩa hôm nay được tiếp tục bằng một thánh lễ sốt sắng do cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Bình chủ tế.
 

Ước mong sao mọi anh chị em hội viên Legio luôn giữ mãi tinh thần kiên cường như Đức Maria để dám dấn thân phụng sự Thiên Chúa qua Mẹ và dám hằng ngày thưa tiếng Xin Vâng trước Thánh Ý của Thiên Chúa. Quả vậy, sống tận hiến là hiến dâng cuộc đời mình vì một mục đích Thánh.
Maria Đinh Hương
Legio Gx. Chính Tòa