Mừng lễ kính Thánh Luca - Bổn mạng Hội thầy thuốc Samaritano

17/10/2020
2492
Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2020, Caritas Thanh Hoá tổ chức Thánh Lễ kính Thánh Luca, quan thầy của Hội Thầy Thuốc Samaritano tại nhà nguyện giáo xứ Chính Toà Thanh Hoá. Về tham dự Lễ Bổn Mạng hôm nay có sự hiện diện của cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, cha hạt chính toà Giuse Nguyễn Văn Bình và các cha trong giáo phận. 

Samaritano là hiệp hội các y, bác sĩ Công Giáo của giáo phận Thanh Hoá, được thành lập năm 2007 do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh và được dẫn dắt bởi cha Toma Lê Xuân Khấn. Từ năm 2017, Hội được tháp nhập và ban Caritas Thanh Hoá do cha giám đốc Phaolo Nguyễn Văn Thường điều hành. 

Trong suốt những năm qua, Hội đã tổ chức rất nhiều những buổi khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người nghèo lương cũng như giáo tại các giáo xứ của giáo phận Thanh Hoá. Đây là việc làm rất ý nghĩa và mang giá trị nhân văn đúng với tinh thần lương y như từ mẫu và cũng phù hợp với các nhân đức của Thánh Quan Thầy Luca. 

Hy vọng trong thời gian tới, nhờ tình thương và ân sủng của Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Luca, Hội Thầy Thuốc Samaritano sẽ lớn mạnh cả về phẩm cũng như về lượng.