Liên đoàn TNTT Phaolô Lê Bảo Tịnh - Giáo phận Thanh Hóa: Họp trù bị cho ngày chính thức thành lập Liên đoàn Phaolô Lê Bảo Tịnh

21/06/2024
1669


Vào lúc 8g30, ngày 20/6/2024, Cha Tôma Bùi Huy Cường – Trưởng ban giáo lý Giáo phận đã chủ sự cuộc họp trù bị cho ngày thành lập, ra mắt Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Phaolô Lê Bảo Tịnh, Gp Thanh Hóa sắp tới. Được biết dự kiến ngày diễn ra sự kiện ý nghĩa này sẽ rơi vào tháng 7/2024.


Cuộc họp diễn ra tại phòng hội Giáo xứ Chính tòa, ngoài sự hiện diện của Cha Toma, còn có Cha Phaolô Nguyễn Văn Thành - Phó Tuyên uý Liên Đoàn, quý thầy, quý sơ trợ uý, các bạn huynh trưởng trong Giáo phận. Cuộc họp đã thảo luận với 3 chủ đề chính: Một là thành lập Liên đoàn, hai là thành lập ban nghiên huấn Liên đoàn, ba là việc thành lập các Hiệp đoàn, Xứ đoàn TNTT tại các giáo hạt và giáo xứ.


Về lịch sử, Phong trào TNTT tại Giáo phận Thanh Hóa được thành lập và hoạt động vào năm 1932 dưới tên gọi Nghĩa binh Thánh Thể. Tuy nhiên, sau năm 1945, do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, mọi hoạt động tự giản lược và sinh hoạt dưới hình thức các lớp giáo lý tại giáo xứ. Từ năm 2004 đến năm 2017, Phong trào TNTT ở nhiều giáo xứ trong Giáo phận được hình thành và hoạt động trở lại với tên gọi “Men Phục Sinh”. Đến năm 2020, nhận thấy cần đoàn ngũ hóa thiếu nhi trong toàn Giáo phận và cần có một linh mục đồng hành và hướng dẫn, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường bổ nhiệm cha Tôma Bùi Huy Cường làm trưởng ban Giáo lý và đặc trách TNTT Giáo phận.


Trong buổi họp, Cha Tuyên úy Liên đoàn đã chia sẻ về trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn trong việc hình thành và phát triển phong trào TNTT tại giáo phận. Đoàn TNTT không phải là một tổ chức sinh hoạt xã hội thông thường hay vụ lợi, cũng không phải là một tổ chức của một nhóm độc lập nên việc thành lập và hoạt động luôn liên hệ với các hoạt động của Giáo Hội. Vì tương lai và uy tín, nên việc tổ chức và thành lập Đoàn TNTT phải được nghiên cứu cẩn thận, phải có đủ điều kiện để phát triển, thăng tiến có ích lợi giáo dục thiếu nhi và giới trẻ cho Giáo Hội, cũng như thực thi công tác Tông đồ của Chúa Kitô.


Kế đến, Cha Phó Tuyên úy Liên đoàn đã chia sẻ về bản chất, tôn chỉ và mục đích của Phong trào TNTT. Bản chất của Phong trào TNTT là một đoàn thể Công Giáo tiến hành, nhằm mục đích giáo dục thiếu nhi thành người Kitô hữu hoàn hảo và thành người công dân kiện toàn. Nhiệm vụ của TNTT là giáo dục thiếu nhi về hai mặt tự nhiên và siêu nhiên. Nghĩa là giáo dục đức tin và giáo dục nhân bản. Khi nào TNTT xa rời mục đích này, khi đó đoàn thể này không còn là TNTT nữa. Do đó, việc thành lập TNTT không phải là bỏ đi hay thay thế hoàn toàn việc dạy giáo lý, nhưng chính là để cho việc dạy giáo lý trở nên sinh động và hữu hiệu hơn.


Cuối cùng, quý cha Tuyên úy, quý trợ úy và quý trưởng cùng nhau thảo luận về việc thành lập ban nghiên huấn Liên đoàn và quy chế huấn luyện các cấp, các ngành tại các Hiệp đoàn và Xứ đoàn theo đúng nội quy của Tổng Liên đoàn TNTT Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường 7 năm tái hình thành và phát triển với những khó khăn và thử thách trên con đường hội nhập, nhờ ơn Chúa trợ giúp và sự cố gắng của mỗi người, phong trào TNTT đã lớn lên và phát triển mạnh mẽ trong Giáo phận.

Bài viết:  Paul Nguyen
Hình ảnh : Giuse Nguyễn Thành Biên
Xem thêm hình ảnh tại đây!