Đại hội Giới trẻ Thế giới: Truyền hình trực tiếp

06/08/2023
3480Đại hội Giới trẻ Thế giới: Truyền hình trực tiếp
 

Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt 2 sự kiện cuối của Đại hội Giới trẻ Thế giới do Đức Thánh Cha cử hành: (1) Đêm Canh thức và (2) Thánh lễ Bế mạc.

 

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt hai sự kiện cuối của Đại hội Giới trẻ Thế giới:

Đêm Canh thức tại “Công viên Tejo”
lúc 20:45 thứ Bảy 5/8 giờ Lisbon (02:45 sáng Chúa Nhật 6/8 giờ Việt Nam hoặc 12:45 chiều thứ Bảy 5/8 giờ California).


 

Thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới tại “Công viên Tejo” 
lúc 9:00 sáng Chúa Nhật ngày 6/8 giờ Lisbon (3:00 chiều giờ Việt Nam)

Thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới

 

Nguồn: Vatican News