MẾN YÊU HẰNG NGÀY (30-11-2023, Thứ 5 Tuần XXXIV Thường niên A)

29/11/2023
252

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 5, 30-11-2023 (Mt 4,18-22)

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

SUY NIỆM

Ơn gọi Chúa dành cho bạn là gì? Bạn đã sẵn sàng đáp lại lời mời gọi đó chưa? 

Chúa Giê-su chọn những người bình thường để làm những việc phi thường cho Nước Trời. 

Kiểu môn đệ mà Chúa Giê-su chọn gọi là những người đánh cá đậm mùi biển (smelly fishermen). Đây là nét đặc trưng trong cách chọn gọi các môn đệ của Chúa Giê-su. Ngài chọn những người bình thường để làm những điều phi thường cho Nước Trời. Họ không chuyên nghiệp, không giàu có, không địa vị và cũng không nổi tiếng trong xã hội. Họ được chọn từ những người làm những công việc bình dân nhất, không có bằng cấp và cũng không có quyền lợi, địa vị, vai vế gì trong xã hội. Chúa Giê-su muốn những người bình thường nhưng có thể lãnh nhận những công việc và hoàn thành chúng cách phi thường. Ngài chọn gọi những cá nhân này không phải vì họ là ai, nhưng quan trọng là họ sẽ trở thành người được chính Chúa hướng dẫn với quyền năng Chúa Thánh Thần.

Khi Chúa Giê-su kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành môn đệ của Ngài, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không có gì để dâng cho Chúa. Thiên Chúa nhận lấy tất cả những gì là bình thường nơi chúng ta để làm nên những việc phi thường trong Nước của Ngài. Bạn có tin là Chúa muốn làm việc trong bạn và qua bạn để làm cho vinh quang của nước Chúa được thêm rạng ngời không? 

Chúa Giê-su gọi chúng ta để đem niềm vui Tin Mừng cho những người xung quanh.
 
Thiên Chúa muốn những người khác cũng thấy được ánh sáng của Ngài nơi chúng ta qua cách chúng ta sống, nói chuyện, và làm chứng cho niềm vui Tin Mừng. Thánh Phao-lô tông đồ nói: “Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Giê-su Ki-tô, tạ ơn Người là Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho danh Đức Ki-tô như hương thơm được lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất” (2Cr 2,15). 

Bạn có đang loan truyền niềm vui Tin Mừng cho mọi người xung quanh không? Bạn có cầu nguyện cho những người hàng xóm, đồng nghiệp và họ hàng để họ có thể trở thành những người biết đến Chúa Giê-su Ki-tô và lớn lên trong tình yêu của Ngài? 

Lạy Chúa Giê-su, Người đã gọi chính tên con như Ngài đã gọi những người tông đồ đầu tiên: Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an. Xin lấp đầy trái tim con bằng niềm vui Tin Mừng và xin giúp con trở thành chứng nhân trung thành của Nước Trời cho mọi người quanh con. Amen.

------//-----//-------
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/nov30.htm