MẾN YÊU HẰNG NGÀY (25-11-2022, Thứ 6 Tuần XXXIV Thường niên)

24/11/2022
321


MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 25-11-2022 (Lc 21,29-33)

Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

SUY NIỆM

Trong đoạn Phúc Âm trên, Đức Giêsu khẳng định Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đúng là đã đến gần, nhưng cũng thường thấy Triều Đại đó thật là xa. Chúng ta cần hiểu “gần” theo hai nghĩa.  Trước hết, gần với nghĩa là Đức Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang rạng ngời và sẽ đổi mới mọi sự. Vì thế, Triều đại vĩnh cửu của Ngài được thiết lập.

Thứ hai, triều đại của Ngài đã gần kề với những ai cầu nguyện. Đức Giêsu mong mỏi đến để thiết lập vương quốc của Ngài trong tâm hồn chúng ta, nếu chúng ta mở lòng chào đón Ngài. Thật đáng tiếc là chúng ta thường không muốn Chúa vào trong tâm hồn mình. Chúng ta thường giữ khoảng cách với Ngài, đẩy bản thân mình ra xa khỏi Ngài, khỏi ý muốn thánh thiện và hoàn hảo của Ngài. Chúng ta do dự, không muốn mời Chúa ngự trị trong trái tim ta, và không muốn vương quốc của Ngài được thiết lập trong ta.

Bạn có nhận ra Triều đại Thiên Chúa đã đến gần không?  Chúa Giêsu sẽ đến và gìn giữ chúng ta nếu ta mở cửa chào đón Ngài. Ngài là một vị vua đầy quyền năng, có thể biến đổi ta thành thụ tạo mới. Ngài sẽ mang đến sự yên bình, tạo ra những điều tốt lành và thiện hảo cho chúng ta. Để có được những điều ấy, chúng ta chỉ cần trò chuyện cùng Chúa Giê-su và sẽ thấy Ngài đến với mìn.

Phản tỉnh: hãy để Thiên Chúa đến và thiết lập triều đại của Ngài trong tâm hồn bạn. Vì Ngài luôn mong muốn được làm Vua, là lề luật của bạn. Ngài sẽ gìn giữ, nâng đỡ  bạn trong tình yêu và sự yên bình. 

Lạy Chúa, con xin mời Ngài đến và chiếm lấy trái tim con. Con chọn Ngài là Chúa và là Chủ của lòng con. Con xin từ bỏ việc tự kiểm soát đời mình và chọn Ngài là Chúa, là Vua thần linh của con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

——//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-fourth-week-in-ordinary-time/