MẾN YÊU HẰNG NGÀY (18-05-2023, Thứ 5 Tuần VI Phục Sinh)

17/05/2023
551


MẾN YÊU HẰNG NGÀY

NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI

Thứ 5, ngày 18-05-2023

(Ga 16, 16-20)

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”

Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” Vậy các ông nói: “‘Ít lâu nữa’ nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

SUY NIỆM

“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16, 16-20)

Trong đoạn văn trên, Chúa Giêsu báo trước cho các tông đồ rằng đau khổ sẽ là một phần trong cuộc sống của họ. Nhưng tiếp sau đó, Ngài báo cho các ông: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúa Giêsu không hứa với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta sẽ thoát khỏi khó khăn và đau khổ. Ngài cũng không bảo rằng theo Ngài thì mọi sự sẽ dễ dàng. Thay vào đó, Ngài muốn chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ phải trải qua những gì Ngài phải chịu nếu chúng ta chọn đi theo Ngài. Ngài chịu đau khổ, bị ngược đãi và cuối cùng bị giết chết. Nhưng cuối cùng, điều dường như là bi kịch ấy lại trở nên phương thế cứu rỗi cho nhân loại.

Nếu chúng ta đi theo bước chân của Ngài, chúng ta cần phải thấy từng chút đau khổ trong cuộc sống của mình là những cơ hội để mang ân sủng đến cho nhiều người khác. Nếu chúng ta có thể đối mặt với những khó khăn đời mình trong niềm tin và hy vọng, sẽ không có điều gì khiến chúng ta thất vọng; mọi thứ xảy đến sẽ đều để làm cho vinh danh Chúa và sẽ kết thúc trong niềm vui lớn lao.

Hôm nay, mời bạn suy ngẫm những lời này của Chúa Giêsu. Bạn hãy nhớ rằng Ngài không chỉ đang nói với các tông đồ, mà còn là đang nói với chính bạn. Đừng để mình bị sốc hoặc than vãn khi cuộc sống khó khăn, tuyệt vọng khi phải đối mặt với đau khổ. Thay vào đó, bạn hãy dâng tất cả mọi thứ cho Thiên Chúa và để Ngài biến nó thành niềm vui Ngài đã hứa.

Lạy Cha, hiệp cùng những đau khổ của Con Cha trên thập giá, con xin dâng Cha tất cả những đau khổ của đời con, dù là bé nhỏ nhất, để nên như cơ hội đem lại ân sủng cho nhiều người. Xin Cha cho con vững một lòng tin và luôn hi vọng những khi tuyệt vọng bủa vây và gian nan làm con lung lạc. Ước gì con luôn ghi nhớ Lời của Con Cha hôm nay, để sau khi bền tâm vững chí đi ngược lại với “vui mừng” của thế gian, những “nỗi buồn” của con sẽ trở thành “niềm vui” bất tận.

—————–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch