MẾN YÊU HẰNG NGÀY (12-04-2024, Thứ 6 Tuần II Phục Sinh)

11/04/2024
144

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHỊU PHÉP THỬ
Thứ 6, 12-04-2024 (Ga 6, 1-15)

Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

SUY NIỆM

Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. (Ga 6,5-6)

Thiên Chúa luôn biết Ngài sắp phải làm gì. Ngài luôn có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống chúng ta. Luôn là thế. Đoạn Tin Mừng trên được trích dẫn từ phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giê-su biết rằng Ngài sắp làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi sống hơn năm ngàn người. Nhưng trước khi Ngài làm điều này, Ngài muốn thử thách (test) Phi-líp-phê. Tại sao Chúa Giêsu lại thử thách Phi-líp-phê và tại sao đôi khi Ngài cũng thử thách chúng ta?

Chúa Giê-su thử thách Phi-líp-phê không phải vì Ngài tò mò về những gì ông sẽ nói. Và cũng không phải vì Chúa muốn bày chuyện với Phi-líp-phê. Thay vào đó, Người lấy cơ hội này để Phi-líp-phê biểu lộ đức tin của mình. Vì vậy trên thực tế, lần “thử thách” này của Chúa Giê-su với Phi-líp-phê là một món quà dành cho ông vì qua việc thử thách này, Phi-líp-phê đã có cơ hội chiến thắng sự thử thách.

Sự thử thách mà Chúa Giê-su đặt ra nhằm giúp Phi-líp-phê hành động dựa trên đức tin chứ không chỉ dựa vào sự luận lý của con người. Điều gì hợp với luận lý cũng tốt thôi, nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa lại vượt trên lý luận của con người. Nói cách khác, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đưa lý luận của con người đến một cấp độ mới hoàn toàn. Cấp độ mới này dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa và chính niềm tin này đem đến sự cân bằng. 

Bởi thế, lúc đó Phi-líp-phê có được một giải pháp để giải quyết vấn đề kiếm bánh để nuôi dân chúng, giải pháp đó là Con Thiên Chúa đang ở đó với các ông. Ông thất bại trong việc thử thách này. Ông cho rằng hai trăm quan tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút. Nhưng An-rê đã đến cứu nguy. Ông An-rê nói rằng có một cậu bé có một vài tấm bánh và một ít con cá, “nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?”

Niềm tin nơi An-rê tuy nhỏ bé nhưng đã đủ để Chúa Giêsu truyền cho đám đông ngồi xuống và thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều. Dường như An-rê đã có một chút soi sáng về thực tế là dù chỉ cố vài chiếc bánh và ít con cá, nhưng đề cập tới chúng trong lúc khó khăn này cũng là quan trọng rồi. Chúa Giêsu nhận lấy số bánh và cá này rồi Ngài làm phần còn lại.

Phản tỉnh: hôm nay, chúng ta hãy suy xét về món quà quý giá của một chút niềm tin. Chúng ta thường thấy mình trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, đầy khó khăn, khi chúng ta không biết phải làm gì. Khi đó, chúng ta nên cố gắng để có ít nhất một chút niềm tin vào Chúa, để Ngài thực hiện điều gì đó kỳ diệu cho ta. Chúng ta dù không biết được toàn bộ tương lai mà Chúa muốn dẫn ta đi, nhưng ít nhất chúng ta nên có một vài kinh nghiệm dù nhỏ bé về bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt đời ta. Nếu chúng ta thể hiện đức tin nhỏ bé này thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được sự thử thách mà Chúa có lúc dành cho ta. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con có niềm tin vào kế hoạch hoàn hảo mà Chúa dành cho đời con. Xin giúp con biết rằng Chúa vẫn đang kiểm soát đời con khi đời con dường như bị mất kiểm soát. Trong những khoảnh khắc đó, xin đức tin con biểu lộ là món quà dành tặng Ngài để Ngài có thể dùng nó cho vinh quang của Ngài. Giê-su ơi, con tin tưởng nơi Ngài.

-----------------
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao