​​​​​​​MẾN YÊU HẰNG NGÀY (09-08-2022, Thứ 3 Tuần XIX Thường niên)

08/08/2022
529

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 3, 09-08-2022 (Mt 18,1-5.10.12-14)

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?" Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : "Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

"Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.  "Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

SUY NIỆM

Làm sao để chúng ta trở nên giống như con trẻ? Vậy đâu là khái niệm của việc nên như trẻ thơ? Có một vài từ đồng nghĩa có thể áp dụng cho khái niệm của Chúa Giê-su về việc trở nên giống con trẻ: tin tưởng, được che chở, đơn sơ, vô tư, tràn đầy sự thích thú, không quan trọng vẻ bề ngoài và trong sạch. Chúng ta hãy xem xét một vài trong số những phẩm chất này liên quan đến mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân.

Tin tưởng: Con trẻ luôn tin tưởng cha mẹ mà không bao giờ hoài nghi. Đôi khi chúng không muốn vâng lời, nhưng có rất ít lí do để chúng không tin rằng cha mẹ sẽ chu cấp và chăm sóc chúng. Với trẻ con, cơm ăn áo mặc không phải là mối bận tâm của chúng, nếu chúng được ở gần với cha mẹ. Sự tin tưởng này giúp chúng loại bỏ được những nỗi lo lắng hay sợ hãi.

Vô tư: Trẻ em thường tự do là chính mình. Chúng không quá bận tâm đến việc trông mình ngớ ngẩn hoặc xấu hổ với người khác. Chúng sẽ thường vô tư và tự do là chính mình mà không lo lắng về ý kiến của người khác.

Trong sạch: Trẻ em chưa hề hoài nghi hay ngờ vực điều gì. Chúng không nhìn vào người khác và cho rằng họ thật tồi tệ. Thay vào đó, chúng sẽ nhận thấy rằng họ là những người tốt.

Tràn đầy thích thú: Trẻ em thường bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ. Chúng nhìn thấy một cái hồ, hay một ngọn núi, hoặc một món đồ chơi mới và ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ đầu tiên này.

Tất cả những phẩm chất này có thể dễ dàng được áp dụng cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.Chúng ta phải tin cậy Chúa để Ngài chăm sóc chúng ta trong tất cả mọi sự. Chúng ta phải đấu tranh để được vô tư và tự do, đấu tranh để thể hiện tình yêu của mà không sợ hãi, không lo lắng nếu điều đó được đón nhận hay bị từ chối. Chúng ta phải đấu tranh để trong sạch theo cách mà chúng ta thấy người khác chứ không phải đưa ra thành kiến và sự thiên vị. Chúng ta phải đấu tranh liên lỉ để kính sợ Chúa và về tất cả những điều mới mẻ mà Ngài thực hiện trong cuộc sống của chúng ta.

Hôm nay, mời bạn hãy suy ngẫm, những phẩm chất nào bạn thấy mình còn thiếu. Chúa muốn bạn trở nên trẻ thơ hơn như thế nào? Ngài muốn bạn trở nên giống trẻ thơ như thế nào để bạn có thể trở nên thực sự vĩ đại trong Nước Trời?

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên như trẻ nhỏ. Xin giúp con tìm thấy niềm kiêu hãnh thực sự trong đơn sơ khiêm tốn của một đứa trẻ. Trên hết, con có thể tin tưởng tuyệt đối vào Ngài trong mọi sự. Chúa ơi, con tín thác nơi Ngài.
---//----//-----

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/nineteenth-week-in-ordinary-time/