MẾN YÊU HẰNG NGÀY (05-02-2024, Thứ 2 Tuần V Thường niên)

04/02/2024
280

MẾN YÊU HẰNG NGÀY
Thứ 2, 05-02-2024 (Mc 6, 53-56)

Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

SUY NIỆM

“Khi thầy trò vừa ra khỏi thuyền, người ta liền nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và bắt đầu cáng các bệnh nhân đến bất cứ nơi nào Người ở.”

Đức Giê-su làm cho người ta “rảo” khắp vùng. Từ này được dùng thật hay và lột tả được những đáp trả rất tích cực từ mọi người.

“Rảo” nghĩa là di chuyển rất nhanh và có chủ đích bằng những bước chân gấp gáp và vội vã. Đó là một từ đặc trưng cho ta thấy một hành động rất cụ thể. Người ta không chỉ chạy đến với Đức Giê-su một cách nhanh chóng, nhưng là họ đang “rảo” bước đến với người.

Hình ảnh người ta rảo bước ấy dường như biểu lộ sự hăng hái nhất định khi tìm gặp Đức Giê-su. Những bước chân vội vã đến với Đức Giê-su cho thấy họ đang rất chủ động tìm gặp Người với những mối bận tâm của mình. Mối bận tâm đó là gì? Đó chính là được chữa lành. Họ biết rằng chính Đức Giê-su là nguồn mạch chữa lành đích thực cho những người đau yếu nên dù Người có ở đâu, họ vẫn tìm mọi cách để tìm gặp Người. Trình thuật Mác-cô hôm nay cho ta thấy khát khao và lòng tin của những người tìm gặp Đức Giêsu mãnh liệt dường nào: họ chỉ “xin Người cho họ ÍT LÀ được chạm đến tua áo choàng của Người”.

Ở một mức độ nào đó, đây cũng là một cách thức gặp gỡ Đức Giê-su trong đời sống đức tin mà ta cần học. Ta phải chân nhận Người như nguồn mạch chữa lành, đặc biệt là những căn bệnh tâm linh, cũng như để tâm trí mình quy hướng về Người như là một vị thầy thuốc thiêng liêng. Những khát khao và mong mỏi kiếm tìm Thiên Chúa cần phải khỏa lấp trọn vẹn tâm trí ta.

Mời bạn cùng suy tư về hình ảnh đầy ý nghĩa trong Bài Tin mừng hôm nay, thử đặt mình vào khung cảnh và xem thử liệu bạn có cần phải chủ định và mong mỏi ở lại với Đức Giê-su hơn nữa hay không. Người chính là nguồn mạch ân sủng và lòng thương xót, Người cũng là vị thầy thuốc thiêng liêng luôn đợi chờ bạn đến với Người. Bạn hãy nhìn xem kết quả của những người tìm đến gặp Đức Giêsu: “bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.” Vì thế, bạn cũng hãy nhanh chân “rảo bước” đến với Người để được chữa lành và chìm đắm trong ân sủng Người.
 
Lạy Chúa, xin cho con thêm lòng khao khát Ngài và ước ao được ở với Ngài. Xin giúp con nhận ra Ngài chính là vị thầy thuốc thiêng liêng mà tâm hồn con hằng khao khát. Xin giúp con luôn luôn tín thác và chạy đến với Ngài để chính người sẽ lấp đầy những nhu cầu và khát khao của lòng con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài.

——-
Nhóm Bạn Đường Linh thao
Nguồn:https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/fifth-week-in-ordinary-time/


“Scurrying” for Jesus
Monday of the Fifth Week in Ordinary Time
As they were leaving the boat, people immediately recognized him.  They scurried about the surrounding country and began to bring in the sick on mats to wherever they heard he was. 
Mark 6:54-55
Jesus caused the people to “scurry.”  That’s an interesting word to use and an interesting response from the people.  What does “scurried” mean and what does it tell us about the people?
To “scurry” means one moves quickly and intentionally with short and hurried steps.  It’s a very specific word identifying a very specific action.  The people are not just moving toward Jesus in a quick way, they are scurrying.
When you think of this image of scurrying, it seems to reveal a certain intensity with which people were seeking out Jesus.  The description of them hurrying to Him with these short and rapid steps reveals that they were intent on getting to Him while they seemed to have something else on their minds.  What was on their minds?  Healing.  They knew that Jesus would be a source of true healing for those who were sick and so the people, with great intensity, brought them to Jesus wherever He was.
In a sense, this must be our approach to Jesus in regard to our life of faith.  We must recognize Him as the source of all healing, especially spiritual, and we must keep our minds focused on Him as the Divine Physician.  Our longing and intensity with which we seek Him out must consume our full attention.
Reflect, today, upon this interesting image given to us in these Holy Scriptures.  Try to put yourself into this scene of the Gospel, pondering whether you need to be more intentional and intense in your desire to be with Jesus.  He is the source of all grace and mercy, and He is the Divine Physician who waits for you to come to Him with your every need.  Scurry toward Him and let Him pour forth His grace.
Lord, increase my longing for You and my desire to be with You.  Help me to know that You are the Divine Physician my soul desires.  Help me to trust in You always, coming to You for the fulfillment of all my needs and longings.  Jesus, I trust in You.