Logo và Chân dung ĐGM. Giuse Nguyễn Đức Cường

20/06/2018
7531
 
Xin nhấp chuột vào các vị trí sau để tải về Logo hoặc chân dung ĐGM. Giuse Nguyễn Đức Cường:

Logo               Ảnh chân dung  (1)                  Ảnh chân dung (2)                           
 
 
Logo ĐGM. Giuse Nguyễn Đức Cường 
 
ĐGM. Giuse Nguyễn Đức Cường
ĐGM. Giuse Nguyễn Đức Cường