Bài hát cộng đồng những ngày lễ Giáng sinh – Năm B

19/12/2023
1380


BÀI HÁT GỢI Ý
LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH – NĂM B

 

TỰA BÀI – TẢI VỀ FILE PDF

TÁC GIẢ

NGUỒN / IMPRIMATUR

NHẬP LỄ

1. NGÀY ÁNH SÁNG

Nguyên Kha

GP. Nha Trang, 22/11/2006

 

2. GAUDETE-VUI LÊN NÀO

Nhạc ngoại – Lời Việt: Giang Tâm

TGP Sài Gòn, 05/08/2014

 

3. CHIỀU HÔM NAY

Nguyên Hữu

TGP. Sài Gòn, 27/06/1997

TIẾN LỄ

1. TRONG MÁNG CỎ ĐƠN SƠ

Cung Thương

TCVN2 trang 376

 

2. DÂNG CHÚA HÀI NHI

Têrêsa

TGP Sài Gòn, 06/09/2002

 

3. DÂNG TÂM HỒN ĐÊM ĐÔNG

Phanxicô

TCVN2 trang 348

HIỆP LỄ

1. HÃY VÙNG ĐỨNG

Vinh Hạnh

TCVN1 trang 378

 

2. TRỜI ĐÊM BÊLEM

Đỗ Vy Hạ

GP. Nha Trang, 05/01/2020

 

3. ĐÊM NOEL

Xuân Thảo

TCVN2 trang 350

KẾT LỄ

1. XANH TRỜI NOEL

Nguyễn Duy

TGP Sài Gòn, 22/08/2007

 

2. NHẠC KHÚC GIÁNG SINH

Hiền Hòa

TGP Sài Gòn, 03/05/2019

 

3. NGÀY CỨU ĐỘ

Thiên Phú-Hoài Huy

TGP Sài Gòn, 16/08/2018

BÀI HÁT GỢI Ý
LỄ ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH – NĂM B

 

TỰA BÀI – TẢI VỀ FILE PDF

TÁC GIẢ

NGUỒN / IMPRIMATUR

NHẬP LỄ

1. CÙNG ĐI BELEM

Hoài Đức-Vĩnh Phước

TCVN1 trang 404

 

2. TIẾNG HÁT THIÊN THẦN

Nhạc ngoại -Lời Việt: Hoàng Diệp

TCVN1 trang 448

 

3. ĐÊM NOEL

Xuân Thảo

TCVN2 trang 350

 

4. NHỊP ĐÀN ĐÊM GIÁNG SINH

Nhạc: Marcel Darzin -Lời Việt: Đỗ Vy Hạ

TGP Sài Gòn, 11/02/2018

 

5. HÔM NAY

Nhạc ngoại-Lời Việt: Hùng Lân

TCVN1

TIẾN LỄ

1. DÂNG CHÚA ĐÊM NAY

Phanxicô

TGP Sài Gòn, 22/04/2005

 

2. NỖI NIỀM ĐÊM NOEL

Thế Thông

GP Xuân Lộc, 21/04/2018

 

3. MÀN ĐÊM LUNG LINH

Nhạc ngoại -Lời Việt: Kim Long

TGP Sài Gòn, 11/02/2018

 

4. DÂNG CHÚA HÀI NHI

Giang Ân

GP Long Xuyên, 01/08/20

 

5. LỄ VẬT DÂNG CHÚA

Phạm Đức Huyến-Vũ Đình Ân

GP Nha Trang, 12/10/2018

HIỆP LỄ

1. ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

Franz Gruber, Joseph Mohr -Lời Việt: Hùng Lân

TCVN1 trang 416

 

2. ĐÊM NAY TẦNG XANH

Chính Trung-Xuân Thu

GP. Nha Trang, 19/03/2006

 

3. NỬA ĐÊM MỪNG CHÚA RA ĐỜI

Phaolô Đạt

TCVN1 trang 416

 

4. NIỀM VUI GIÁNG SINH

Nguyễn Duy

TGP Sài Gòn, 22/08/2007

 

5. LỜI CẦU NỬA ĐÊM

Nhạc ngoại -Lời Việt: Thành Tâm

TGP Sài Gòn, 11/02/2018

KẾT LỄ

1.NOEL VỀ

Nguyễn Duy

TCVN2 trang 364

 

2. HANG BELEM

Hải Linh

TCVN1 trang 426

 

3. VINH DANH CHÚA

Bùi Ninh

GP Bùi Chu, 25/05/2009

 

4. ĐÊM NAY

Hải Triều

GP Nha Trang, 12/10/2018

 

5. XANH TRỜI NOEL

Nguyễn Duy

TGP Sài Gòn, 22/08/2007

BÀI HÁT GỢI Ý
LỄ RẠNG ĐÔNG CHÚA GIÁNG SINH – NĂM B

 

TỰA BÀI – TẢI VỀ FILE PDF

TÁC GIẢ

NGUỒN / IMPRIMATUR

NHẬP LỄ

1. TIẾNG HÁT TỪ TRỜI

Viết Chung

TCVN2 trang 370

 

2. TIẾNG MUÔN THIÊN THẦN

Nhạc ngoại – lời Việt: Kim Long

TGP. Sài Gòn, 11/02/2018

 

3. TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Ngọc Linh

GP. Ban Mê Thuột, 08/01/2008

 

4. MỘT HÀI NHI

Kim Long

TGP. Sài Gòn, 11/02/2018

 

5. NOEL VỀ

Nguyễn Duy

TCVN2 trang 364

TIẾN LỄ

1. TRONG HANG ĐÁ NHỎ

Phanxicô

TCVN2 trang 374

 

2. LỄ VẬT GIÁNG SINH

Giang Ân

TGP. Sài Gòn, 11/02/2018

 

3. XIN DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG

Giang Tâm

TGP. Sài Gòn, 22/09/2015

 

4. BELEM ƠI

Nguyễn Khắc Xuyên

TCVN1 trang 400

 

5. MỤC ĐỒNG KIA ƠI!

Phạm Xuân Chiến

GP. Nha Trang, 12/10/2018

HIỆP LỄ

1. BÊN MÁNG CỎ 3

Nguyễn Duy

TGP. Sài Gòn, 22/08/2007

 

2. VỊ CỨU TINH

Kim Long

TGP. Sài Gòn, 29/04/2001

 

3. KHÚC CA MỪNG CHÚA GIÁNG TRẦN

Cát Minh- Đắc Trung

Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, 1993

 

4. MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

Hoài Đức

TCVN1 trang 430

 

5. NƠI BELEM

Kim Long

TCVN1 trang 432

KẾT LỄ

1. LOÀI NGƯỜI ƠI

Văn Thiều

TCVN1 trang 428

 

2. CHÚA THƯƠNG CHÚNG TA

Tâm Bảo

TGP. Sài Gòn, 11/02/2018

 

3. TÌNH TRỜI VINH SÁNG

Đỗ Vy Hạ

TGP. Sài Gòn, 11/02/2018

 

4. NIỀM VUI GIÁNG SINH

Mi Trầm

GP. Nha Trang, 12/10/2018

 

5. HANG BÊLEM

Hải Linh

TCVN1 trang 426

BÀI HÁT GỢI Ý
LỄ BAN NGÀY CHÚA GIÁNG SINH – NĂM B

 

TỰA BÀI – TẢI VỀ FILE PDF

TÁC GIẢ

NGUỒN / IMPRIMATUR

NHẬP LỄ

1. LOÀI NGƯỜI ƠI

Văn Thiều

TCVN1 trang 428

 

2. MỘT HÀI NHI

Kim Long

TCVN2 trang 356

 

3. TRỜI HÂN HOAN

Nhạc ngoại-Lời Việt: Kim Long

TGP Sài Gòn, 11/02/2018

 

4. HÔM NAY TOÀN DÂN

John Francis Wade-Lời Việt: Hoài Chiên

GP Xuân Lộc, 21/04/2018

 

5. CA VANG LÊN NÀO

Kim Long

Gp. Phú Cường 29.4.2001

TIẾN LỄ

1. CỦA LỄ GIÁNG SINH

Viết Chung

TCVN2 trang 346

 

2. LỄ DÂNG GIÁNG SINH

Huy Hoàng

TCVN2 trang 352

 

3. XIN DÂNG LÊN

Mi Trầm

GP Nha Trang, 12/10/2018

 

4. CHÚA ĐÃ ĐẾN

Thái Nguyên

GP Cần Thơ, 01/02/2007

 

5. LỄ DÂNG GIÁNG SINH

Dấu Chân

GP Xuân Lộc, 13/11/2019

HIỆP LỄ

1. NOEL NOEL

Thành Tâm

TGP Sài Gòn, 11/02/2018

 

2. HỘI NHẠC THIÊN QUỐC

Hoàng Điệp

TCVN1 trang 419

 

3. CAO CUNG LÊN

Hoài Đức

TCVN1 trang 402

 

4. THÁNH TỬ GIÁNG SINH

Vị Thiên

TGP Sài Gòn, 03/06/2015

 

5. QUỲ BÊN MÁNG CỎ

Giang Tâm

TGP Sài Gòn, 06/12/2016

KẾT LỄ

1. XIN NGÀI Ở GIỮA CHÚNG CON

Trầm Hương

TGP Sài Gòn, 11/02/2018

 

2. CHÚA ĐÃ SINH RA

Thành Tâm

TGP Sài Gòn, 11/02/2018

 

3. CA MỪNG GIÁNG SINH

Thái Nguyên

GP Cần Thơ, 01/02/2007

 

4. HOÀI NIỆM GIÁNG SINH

Dấu Chân

GP Xuân Lộc, 15/12/2016

 

5. NIỀM VUI GIÁNG SINH

Hiền Hoà

TGP Sài Gòn, 03/05/2019

 

Nguồn: https://hdgmvietnam.com