Mái Trường GIÊSU

21/04/2018
5527
Mái Trường GIÊSU


Sáng Tác :     Nhạc Sĩ Ý VŨ
Trình bày :     Thoại Nghi
Nhóm Múa:   Thiếu Nhi GX Tân Hòa
Thực hiện :   Xuân Bách Studio
Email :          thanhtungk5nd@gmail.com

Mái Trường GIÊSU

1. Học với Chúa biết cách nghĩ suy điều hay điều thực
    Học với Chúa biết cách cảm thông trừ buồn cộng vui
    Học với Chúa bắt tay vào làm việc cần làm ngay
    Và học với Chúa vâng theo ý trời nâng ca cõi đời.

ĐK: Mái trường Giêsu - Bốn điều bốn chữ
       Học sống yêu mỗi ngày - Học đong đầy niềm vui.

2. Học với Chúa giúp má giúp ba làm người con hiếu thảo
    Học với Chúa gắng sức tiến hơn làm người học trò ngoan.
    Học với Chúa vững tin vào đời làm đẹp tin vui
    Và học với Chúa chung tay đắp bồi yêu thương giữa đời.

CODA: Đi thưa về trình
            Gọi dạ bảo vâng
            Kính trên nhường dưới
           Xin lỗi cảm ơn
           Mái trường Giêsu
           Bốn chữ bốn điều
           Mình học vui sống thật dễ thương.