Gia đình Vinh Sơn toàn cầu đang tìm cách cung cấp chỗ ở cho 10 ngàn người

20/09/2023
573


Gia đình Vinh Sơn toàn cầu đang tìm cách cung cấp chỗ ở cho 10 ngàn người

Khi số người vô gia cư tiếp tục gia tăng trên khắp thế giới, các thành viên của gia đình Vinh Sơn đang thực hiện chiến dịch giúp cung cấp nhà ở cho 10.000 người vào cuối năm 2024.

Vatican News

Gia đình Vinh Sơn, gồm hơn 160 tổ chức và 4 triệu người trên thế giới được truyền cảm hứng từ đặc sủng của Thánh Vinh Sơn Phaolô, cử hành lễ kính thánh nhân vào ngày 27/9 với nhiều hoạt động khác nhau trong bối cảnh toàn cầu.

Điểm nổi bật của lễ năm nay là về những người vô gia cư. Gia đình Vinh Sơn toàn cầu tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thiết thực và có hệ thống để giải quyết vấn đề vô gia cư.

Liên minh Famvin dành cho người vô gia cư và các sáng kiến

Liên minh Famvin dành cho người vô gia cư là một sáng kiến của Gia đình Vinh Sơn trên toàn thế giới. Trong 6 năm nay, sáng kiến này tập trung vào việc giảm thiểu và nếu có thể, loại bỏ tình trạng vô gia cư.

Một trong những dự án tích cực của sáng kiến này là chiến dịch “13 Ngôi nhà”. Là một phần của chiến dịch, các nhóm Vinh Sơn địa phương đang đến với người nghèo và cung cấp cho họ một nơi mà họ có thể gọi là nhà.

Ông Mark McGreevy OBE, Chủ tịch Depaul International, đồng thời là điều phối viên của dự án thay mặt cho Gia đình Vinh Sơn, đã nói với Vatican News về mục tiêu của sáng kiến này: “Chúng tôi có khoảng 101 dự án khác nhau ở 63 quốc gia, mang lại lợi ích cho hơn 9.350 người cho đến nay. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng phát triển con số đó vào cuối năm tới lên 10.000 người sẽ có nhà ở và được giúp đỡ thoát khỏi tình trạng vô gia cư, với mục đích là cung cấp nhà ở tại 100 quốc gia”.

Chiến dịch này dựa trên một sự kiện trong cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngài từng cho trẻ em đường phố Paris ăn nhưng nhận ra rằng điều này không giúp chúng vĩnh viễn rời bỏ đường phố.

Sau đó, vào năm 1643, Vua Louis XIII qua đời, để lại cho thánh nhân tài sản thừa kế trị giá tương đương một triệu euro. Với số tiền này, ngài đã mua 13 căn nhà để các em này ở và các nữ tu dòng Nữ tử Bác ái đã chăm sóc chúng. Các nữ tu đảm bảo rằng các em được giáo dục, chăm sóc y tế và có được các kỹ năng để sẽ không bao giờ phải sống trên đường phố nữa.

Nguồn: vaticannews.va