Caritas GP: Sẵn sàng cho chuyến đi lần thứ hai để đến với bà con lũ lụt ở Miền Trung

28/10/2020
307
Mặc dù gặp không ít khó khăn trong chuyến đi cứu trợ lần trước, nhưng trước nhu cầu cấp bách để tái thiết đời sống sau lũ, phái đoàn Caritas GP Thanh Hóa do cha Phaolo Nguyễn Văn Thường làm chủ tịch quyết tâm lên đường lần thứ 2 để đến với bà con Miền Trung lũ lụt.
 

(Chia sẻ của Caritas GP Thanh Hóa sau chuyến cứu trợ đợt 1, sẵn sàng cho chuyến đi lần 2)

Xin cảm ơn quý ân nhân thật nhiều đã trợ giúp để cho Caritas GP Thanh Hóa làm cánh tay nối dài, đưa yêu thương đến cho người dân vùng lũ.

BTT Caritas GP Thanh Hóa