Giáo xứ Toàn Tân: Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Lượt Và Ban Bí tích Thêm Sức Trong Ngày Thế Giới Truyền Giáo

24/10/2018
1293
Sáng Chúa Nhật, 21/10/2018, giáo xứ Toàn Tân hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường về cử hành thánh lễ bế mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận, đồng thời Ban Bí Tích Thêm sức cho 35 em trong giaó xứ. Đồng tế với ngài, có quý cha hạt trưởng, hơn 30 cha cùng đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, các con lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp các con sống yêu thương mọi người, trở nên đôi bàn tay của Chúa Giêsu, trở nên những sứ giả nhiệt thành trong công cuộc truyền giáo của giáo hội...” Đồng thời, với ý nghĩa của ngày thế giới truyền giáo, Đức cha mời gọi mỗi thành phần trong giáo xứ Toàn Tân cầu nguyện cho việc truyền giáo,cầu nguyện cho mọi người tin Chúa trên khắp thế giới biết rao giảng Tin Mừng cho người khác

Sau bài giảng là phần tuyên xưng đức tin, các em sốt sắng lặp lại những lời tuyên hứa trong Bí tích Rửa tội nhằm diễn tả một đức tin mạnh mẽ và khao khát hồng ân Thánh Linh. Tiếp theo, Đức cha đặt tay cầu xin Chúa ban ơn thần lực của Chúa Thánh Thần xuống trên các em, nhằm tiếp nối cử chỉ của Chúa với các tông đồ khi xưa. Sau cùng, các em tiến lên đón nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.

Với nghi thức ban bí tích thêm sức cho 35 em, ngày lễ ngũ tuần như được tái hiện trong giáo xứ Toàn Tân qua vị mục tử tối cao của giáo phận là Đức cha Giuse. Nguyện Xin cho ơn Chúa Thánh Thần mà các em vừa được lãnh nhận qua Bí Tích Thêm Sức hôm nay sẽ trở thành dòng nước của ân sủng tuôn trào trên cuộc đời của các em. Để từ mạch nước ân sủng này được khai thông đến với những nơi khô cằn giúp các em biết dùng ơn Chúa sống tốt đời Kitô hữu và làm chứng nhân cho Chúa bằng chính cách sống của mình.

BTT BP THANH HÓA