Giáo Xứ Tiên Thôn: Khai Mạc Tháng Hoa 2019

06/05/2019
1138
Tối thứ Tư, 01/05/2019, mọi thành phần Dân Chúa giáo xứ Tiên Thôn đã qui tụ về ngôi thánh đường giáo xứ để cùng khai mạc Tháng Hoa và mừng lễ thánh Giuse Thợ - bổn mạng giới gia trưởng.Chương trình bắt đầu lúc 18 giờ. Cha Giuse Hoàng Văn Hạnh, chính xứ Tiên Thôn, hướng dẫn các gia trưởng của giáo xứ tĩnh tâm. 
Sau đó, các đội hoa lần lượt tiến đến tượng đài Đức Mẹ để dâng tiến lên Đức Trinh Nữ Maria những vãn hoa ca tụng ngợi khen Mẹ. 
Tiếp sau đó là nghi thức rước kiệu tôn kính thánh Cả Giuse chung quanh khuôn viên giáo xứ. 
Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho giới gia trưởng là cao điểm của mọi sinh hoạt đạo đức trong ngày khai mạc tháng Hoa kính Mẹ năm nay. 


Trong ngày khai mạc tháng hoa - tôn vinh Đức Mẹ, giáo xứ Tiên Thôn cũng không quên chạy đến với thánh Cả Giuse. Ngài là mẫu gương trong việc khiêm tốn lắng nghe tiếng Chúa, cần cù miệt mài lao động và âm thầm hy sinh xây dựng hạnh phúc thánh gia. Xin thánh Giuse bầu cử cho các gia trưởng trong giáo xứ Tiên Thôn cũng biết vun đắp hạnh phúc gia đình mình theo gương vị bổn mạng.
BTT. Gx. Tiên Thôn