Giáo xứ Thượng Chiểu: Cử hành Bí tích Thêm Sức cho 89 con em trong giáo xứ

30/08/2018
1907

Thứ Tư, 29/08/2018, Đức Giám mục giáo phận Thanh Hóa đã cử hành thánh lễ Thêm Sức tại giáo xứ Thượng Chiểu. Đồng tế với ngài có quý cha trong giáo hạt Ba Làng, quý cha quê hương, và quý cha tiền nhiệm. Tham dự thánh lễ còn có một số giáo dân từ các xứ Ba Làng, Chính Tòa, Sầm Sơn, Tân Lập... và đầy đủ mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Thượng Chiểu. 

Tính đến hôm nay, tức là sau tám năm, giáo xứ Thượng Chiểu mới lại cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức. Vì thế, có sự chênh lệch tuổi khá lớn giữa các ứng viên lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong thánh lễ hôm nay. Dù sao, với ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống, mỗi ứng viên đều được nhận một dấu ấn không thể phai mờ, đánh dấu một bước trưởng thành hơn trong đời sống đức tin của mình. 

Thánh lễ cũng ghi dấu sự hiệp nhất yêu thương của mọi thành viên trong giáo xứ. Từ rất sớm, bà con giáo dân đã tập họp về ngôi thánh đường để sửa soạn cho buổi lễ được trang nghiêm, chu đáo. Sau lễ, mọi người lại cùng nhau quét dọn nhà thờ, khuôn viên nhà xứ. Một hình ảnh thật đẹp diễn tả tinh thần quảng đại, hy sinh và phục vụ của bà con giáo dân nơi đây. 

Ước gì, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, 89 ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này, để giáo xứ Thượng Chiểu ngày càng triển nở đời sống Tin – Cậy – Mến. 
 

BTT. GP. Thanh Hóa.