Giáo xứ Sầm Sơn Mừng bổn mạng giáo xứ và Làm phép Viên Đá góc tường Nhà Thờ

27/11/2018
1812

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, Giáo xứ Sầm Sơn Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, Bổn mạng của Giáo xứ và làm phép Viên Đá Góc Tường nhà Thờ. Trong ngày lễ trọng đại này, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã chủ sự Thánh Lễ. 
 

Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng về đời sống đức tin của người Ki-tô hữu. Mẫu gương của các thánh tử đạo như là mẫu gương để chúng ta bước theo Đức Ki-tô lên đồi Canve.

Từ thời bách hại đạo, trong khoảng thời gian hơn 200 năm, Giáo Hội Việt Nam có hơn 130 ngàn người tử đạo. Tại sao Chúa lại để cho con người chịu đau khổ như thế? Lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta câu hỏi đó. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã dựng nên Adam và Eva và ông bà có một mối tương quan gắn kết với Thiên Chúa. Sau một thời gian tổ tiên chúng ta đã chống lại Thiên Chúa, gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. 

Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu mến con người và cứu độ con người bằng con đường yêu thương. Nên Thiên Chúa đã ban cho nhân loại con một của Ngài là Đức Giê-su, để cứu độ con người. Cách ngài cứu độ con người không phải là quyền uy, quyền lực, nhưng bằng con đường thập giá, con đường tình yêu. Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hàng ngày ... sẽ cứu được mạng sống ấy. Như thế, chúng ta mới có thể hiểu, Tại sao nhiều người theo Chúa, bị đau khổ, bị giết chết mà Chúa không cứu họ. Các thánh tử đạo đi theo Chúa là tự nguyện bỏ mình đi theo Đức Giê-su để cùng với Ngài cứu người khác. Các thánh Tử đạo trước khi chết đã nói “Khao khát được bắt chước như Chúa Giê-su để cứu người khác.” Hay “Chớ gì máu của tôi hoà với máu của Đức Giê-su để tẩy sạch tội lỗi của tôi....”; “Tôi tự nguyện theo Chúa đổ máu đào...”


Các ngài tình nguyện nên giống Đức Giê-su trong cuộc tử nạn. Chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ các thánh tử đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày được nên giống như các thánh tử đạo. Mỗi ngày chúng ta quảng đại giúp người đói khổ, tha thứ người xúc phạm đến mình, an ủi những người đang gặp sầu thương là chúng ta đang sống đức tin như các thánh tử đạo.

Sau bài giảng, Đức Cha đã dâng lời nguyện làm phép viên đá góc nhà thờ. 


Cuối thánh lễ, Ông Chánh Chương đại diện cho giáo xứ, cám ơn quý Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý sơ và quý khách đã đến hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho giáo xứ.

 


Xem thêm những hình ảnh khác: https://photos.app.goo.gl/4Kv57MHUY19TryVy5

BTT. Gx. Sầm Sơn.