Giáo xứ Sầm Sơn: Hội Mân Côi Hành Hương Năm Thánh

06/10/2018
648
Trong năm Thánh mừng các thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo xứ Sầm Sơn đã tổ chức đi hành hương năm thánh lần thứ ba cho các hội đoàn trong giáo xứ. Gần một trăm các mẹ trong hội Mân côi đã hành hương đến những nơi đã ghi dấu ấn của các thánh tử đạo, đó là Đền Thánh Phê-rô Lê Tùy, Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo Sở Kiện, và đền thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh. 
   

Đoàn hành hương đã đi về nguồn của những chứng nhân đức tin, nơi mà những anh hùng tử đạo đã đổ máu đào làm chứng Đức tin của mình. Qua việc đi về những nơi đã ghi dấu đức tin của các thánh tử đạo, chúng ta được cũng cố và gia tăng đời sống Đức tin. Cũng như nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo, chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện thiết tha của chúng ta. Và đặc biệt là các mẹ trong hội Mân Côi học được tinh thần tử đạo, và dâng lên Chúa những hy sinh trong đời sống gia đình của mình. Để mỗi ngày chúng ta cũng biết tử đạo chính mình, một sự tử đạo không đổ máu, nhưng đó là một cuộc tử đạo đầy sự hy sinh và thập giá.

Như cha chủ tế chia sẻ, trong đời sống hàng ngày, việc chu toàn vai trò làm mẹ và làm vợ là các mẹ đã từ bỏ chính mình, và đang vác thập giá làm chứng cho Chúa. 
 
Qua việc đến với các thánh tử đạo, chúng ta được mời gọi sống tinh thần hiệp thông huynh đệ, hiệp thông với các thánh tử đạo, và đặc biệt là hiệp thông cầu nguyện cho các thành viên trong giáo xứ đang phải vác lấy những thập giá, đang gặp bất hạnh, những tật nguyền trong đời sống gia đình cũng như đời sống đức tin của chúng họ.
Tạ ơn Chúa đã cho đoàn hành hương của giáo xứ đi về được bình an, và xin Chúa cho mỗi người trong Hội Mân Côi quảng đại dám sống cho Chúa như các thánh Tử đạo đã sống. Amen.


BTT. Giáo Họ Hòa Chúng