Giáo xứ Ngọc Lẫm : Giáo họ Thánh Phê-rô chầu Mình Thánh và Thánh lễ bế mạc Tuần chầu.

06/03/2019
376

          17 giờ, thứ tư (27-02- 2019), Cha xứ và toàn thể bà con giáo dân giáo xứ Ngọc Lẫm đã quy tụ về Ngôi Thánh Đường nhỏ để khai mạc tuần chầu Thánh Thể thay cho giáo phận. Các hội đoàn và thành phần dân Chúa trong giáo họ đã thay phiên chầu Thánh Thể.

          Ngày cao điểm, 03 tháng 3 năm 2019, Giáo họ vui mừng được Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ; Cha Phao-lô Nguyễn Ngọc Ngân - Cha Hạt trưởng Giáo hạt Thái Yên; quý Cha trong và ngoài giáo Hạt về dâng lễ cầu nguyện cho Giáo xứ, đặc biệt cho Giáo họ Thánh Phê-rô.


           Trong Bài giảng lễ Cha Tổng Đại Diện đã nhấn mạnh “ Cây nào tốt thì sinh quả tốt, còn cây nào xấu thì sinh ra quả xấu”; như trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắm tới điều gì đối với mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta rằng trong đời sống gia đình nếu người cha, người mẹ là những cây tốt lành, sống đạo đức, thánh thiện, sống công chính, sống hiếu thảo thì chắc chắn cũng sinh ra những người con như thế. Nhưng ngược lại, người cha, người mẹ khô khan, nguội lạnh, sống lươn lẹo, gian dối ngay trong đời sống vợ chồng, sống không hiếu thảo với cha mẹ. Trong gia đình, lục đục, lộn đô lộn đáo, cháo lộn cơm, những cha mẹ đó sẽ sinh ra những đứa con cũng như vậy.” Cây xấu sinh ra quả xấu” .

Nhưng trong cuộc sống thực tế lại có một nghịch lý là : Tại sao nhiều gia đình, bố mẹ rất tốt lành, lại có một “lũ” con hỗn láo, cờ bạc, nghiện hút, lươn lẹo, gian dối, chửi thề, đánh nhau... Người ta nói rằng : Không hiểu tại sao, ông bà ấy tốt lành đấy chứ, siêng năng đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, thương người, giúp đỡ  mọ người; Tại sao con cái lại như thế. Tại vì sao ? Tại vì chúng ta sinh những quả tốt, nhưng chúng ta không biết giáo dục, không biết chăm sóc những quả ấy, vun xới cho nó, không thúc giục cho con cái đi lễ, đi nhà thờ, đặc biệt học giáo lý để cho nó đi chơi, lêu lổng vậy thôi; học văn hóa không biết học cái gì, con cái lo đi chơi game cũng không hay; bỏ bê con cái ngày từ bé, không tập cho làm dấu thánh giá, tập cho con cái cầu nguyện ban sáng, ban tối, không bảo ban cho con cái đi học các lớp giáo lý nhân bản, những quả đó đã bị sâu, bị thối.

Giáo họ Phê-rô đã chầu Mình Thánh Chúa trong suốt tuần qua, chúng ta xác tín rằng: Chúa Giê-su Thánh Thể là nguồn mạch sự sống đời đời cho chúng ta. Nếu mỗi người muốn trở thành những cây tốt, quả tốt thì chúng ta phải siêng năng chạy đến với Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể để chúng ta kín múc được ân sủng của Ngài, Chính ân sủng siêu nhiên đó, là chính Mình Máu Chúa Giê-su giúp cho mỗi người trở nên những Ki-tô hữu tốt lành, thánh thiện, đạo đức, luôn luôn sống đạo, sống đức tin trong đời sống hằng ngày.


          Cuối thánh lễ, ông trùm G.B.Lê Minh Thảo - đại diện của giáo họ đã  nói lời tri ân, cảm tạ tới Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt trưởng, quý Cha cùng quý khách xa gần; đồng thời xin quý cha thương cầu nguyện để Giáo học thăng tiến hơn trong đức tin và phát triển hơn về cơ sở vật chất.