Giáo xứ Ngọc Đỉnh: Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần Chầu tại giáo họ Ngọc Đô

08/01/2018
1277
Sáng Chúa Nhật ngày 07/01/2018 (Chúa Nhật Lễ Hiển Linh), giáo họ Ngọc Đô  - giáo xứ Ngọc Đỉnh đã vui mừng cử hành Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần Chầu  thay mặt giáo phận.

Thánh lễ cao điểm tạ ơn hôm nay do cha Giuse Phạm Văn Định – chính xứ Ngọc Đỉnh và là Hạt trưởng giáo hạt Ngọc Đỉnh làm chủ tế. Cùng đồng tế hiệp dâng thánh lễ, còn có sự hiện diện của quý cha phó, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý sơ, cùng khách xa gần.

Trước khi cử hành thánh lễ, cha chủ tế gửi lời chào tới quý cha cùng quý khách, đồng thời ngài mời gọi cộng đoàn sốt sắng cử hành thánh lễ cũng như cầu nguyện cho giáo họ Ngọc Đô trong ngày hồng phúc này.

Khởi đi từ tin mừng theo thánh Mathew (Mt 2, 1-12), cha F.X.  Vũ Thế Tùng – chính xứ Đông Quang, đã nhấn mạnh về chủ đề ánh sáng. Ngài nói: “Ánh sáng là Đức Kitô, ánh sáng soi đường cho muôn dân, các đạo sĩ trong bài Tin Mừng hôm nay, nhờ ánh sáng của vì sao lạ dẫn đường đã đến tìm và thờ lạy Chúa giáng thế. Các đạo sĩ sau khi tìm gặp được Chúa, đã trở về con đường khác, từ bỏ con đường cũ, con đường của tối tăm tội lỗi và bước đi trên con đường mới, dưới ánh sáng của Đấng thiên sai”.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha chính xứ thay lời cho bà con giáo họ Ngọc Đô, cám ơn quý cha và cộng đoàn tham dự cùng tất cả những ai đã góp phần làm cho tuần Chầu lượt được trang trọng và sốt sắng. Cuối cùng, ngài cầu chúc giáo họ Ngọc Đô được dồi dào ơn Chúa qua tuần Chầu Thánh Thể này. 

BTT. GP. Thanh Hóa.