Giáo xứ Hữu Lễ: Những Cử Hành Phụng Vụ Chính Yếu Trong Tuần Thánh 2019

23/04/2019
1132
Sau Chúa Nhật Lễ Lá (14.04.2019), vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, giáo xứ Hữu Lễ tổ chức ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Các cha, quý thầy và nữ tu dòng Mến Thánh Giá là những người ngắm đầu tiên. Cha xứ cũng khuyến khích các bạn trẻ tham gia ngắm nguyện để duy trì và phát huy giá trị truyền thống đạo đức bình dân trong giáo xứ. 

Bước vào Tam Nhật Thánh, chiều thứ Năm, giáo xứ họp nhau cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, tưởng nhớ lại bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Một bữa tiệc thật đặc biệt vì nghĩa cử khiêm tốn của Chúa Giêsu: cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Cha chủ tế hôm nay cũng lặp lại hành động này theo lời dạy của Chúa “Như Thầy đã rửa chân cho các con, các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga 13,14-15). Những người được chọn rửa chân năm nay là các vị trong Ban Hành giáo các họ và Thường trực Hội đồng giáo xứ.
Sau lời nguyện kết thúc thánh lễ, Mình Thánh Chúa được rước kiệu trọng thể sang nhà tạm để cộng đoàn giáo xứ tiếp tục thay phiên nhau cử hành những giờ Chầu. 
Thứ sáu Tuần Thánh, giáo xứ cử hành nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa qua 14 chặng đàng Thánh giá, suy ngắm sự thương khó Chúa và suy tôn thánh giá cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Phụng vụ hôm nay đề cao niềm hy vọng của người Kitô hữu qua việc suy tôn thánh giá Chúa, bởi qua thánh giá, chúng ta mới đạt tới vinh quang đích thực. Cha chính xứ, cha phó, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng chức việc của giáo xứ đã luần lượt thay phiên nhau vác từng chặng đàng thánh giá.  

Thứ Bảy Tuần Thánh, giáo xứ Hữu Lễ hợp với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ long trọng khai mạc đêm Canh Thức Vượt Qua. Mọi nghi thức đêm nay đều diễn đạt niềm hân hoan và tin tưởng vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm đặc biệt của Chúa, nên các tín hữu tập hợp, tay cầm nến sáng. Giống như những người trông chờ Chúa đến, để khi Người nhìn thấy đang tỉnh thức chờ đợi, Người sẽ gọi họ vào dự tiệc cưới với Người.


Như vậy, trước khi cử hành Chúa Nhật Phục Sinh, giáo xứ Hữu Lễ đã trải qua ba ngày trọng đại nhất trong năm phụng vụ. Ba ngày này tái trình bày cho cộng đoàn các biến cố vĩ đại của ơn cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến. Qua những nghi thức đã cử hành, Phụng vụ Giáo Hội mong muốn mỗi người khi tham dự Tam Nhật Thánh đều nhìn thấy viễn tượng về số phận tương lai của mình mà củng cố đức tin và niềm hy vọng để trở nên chứng nhân trong lịch sử.
 
Trung Hiếu & Hồng Sử

   BTT. Gx. Hữu Lễ