Giáo xứ Chính Tòa: Mừng Bổn Mạng Đức Maria Nữ Vương - giáo họ Phú Hành

23/08/2018
1646
Chiều ngày 22.8.2018, trong tâm tình tôn kính Đức Mẹ, giáo họ Phú Hành đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng tước hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng của giáo họ. 

Thánh lễ được cử hành lúc 17g30 do cha Antôn Trịnh Đình Thiệu, Hạt trưởng hạt Kẻ Bền, chủ tế. Đồng tế và hiệp dâng trong thánh lễ có cha chính xứ và phó xứ Chính Tòa, quý cha trong Chủng viện Lê Bảo Tịnh và Tòa Giám Mục Thanh Hóa, quý cha nguyên quản xứ - phó xứ Chính Tòa, quý ân nhân gần xa, cùng mọi thành phần dân Chúa trong giáo họ Phú Hành. 

Với muôn vàn tước hiệu Giáo Hội và nhân loại cung kính dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, tước hiệu Nữ Vương Vũ Trụ Trời Đất bao gồm mọi tước hiệu Nữ Vương khác, và tước hiệu này có nền tảng trong Sách Khải Huyền: ”Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”( Kh 12,1 ) hoặc “Người mang Danh viết trên áo, trên tà áo của Người: Vua các vua và Chúa các chúa” (Kh 19,16 ). Chúa là vua trên hết các vua. Vương quyền của Ngài vượt trên mọi vương quyền.

Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu cũng phải được tôn vinh như vậy và nhân loại phải tung hô vương quyền, tôn nhận Mẹ là Nữ Vương trên hết mọi Nữ Vương. Vì thế, trong lời khai lễ, cha chủ tế Antôn đã khái lược về ý nghĩa của thánh lễ: Mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, chúng ta tạ ơn Chúa đã tuyển chọn Mẹ Maria trong chương trình cứu độ và ban Mẹ Maria cho tất cả chúng ta. Khi bắt đầu thưa tiếng “xin vâng” cũng là lúc Mẹ sống cuộc đời mình cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa, hiệp thông với những đau khổ của Đức Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Xin Nữ Vương Thiên Đàng cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta. 

Triển khai ý nghĩa ngày lễ qua bài giảng, cha FX. Vũ Thế Tùng, chính xứ Đông Quang, chia sẻ: Chúng ta nhận ra được sự khiêm nhường thẳm sâu nơi Đức Mẹ. Trong biến cố Truyền Tin, khi được sứ thần chúc tụng là Đấng Đầy Ơn Phúc, Mẹ lại nhận mình là “nữ tỳ  của Chúa” và xin hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Chính vì vậy, Mẹ Maria đã trở nên người phụ nữ cao trọng và diễm phúc hơn tất cả mọi phụ nữ. Mẹ tin tưởng tín thác cuộc đời cho Chúa, để Chúa thực hiện chương trình của Chúa trên cuộc đời Mẹ. Và như thế, mọi sự đã thành toàn cách tốt đẹp nhất. Noi gương Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi sống trọn vẹn cho thánh ý của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. 

Phép lành cuối lễ của cha chủ tế đã kết thúc thánh lễ, nhưng niềm vui mừng bổn mạng của giáo họ Phú Hành vẫn nối dài trong bữa tiệc liên hoan. Xin Đức Maria Nữ Vương bầu cử cho đoàn con cái Phú Hành nơi đây luôn sống xứng đáng là những người con của Mẹ và để cùng Mẹ giới thiệu Chúa cho hết mọi người. 


        Diệu Mỹ
BTT. Gh. Phú Hành.