Giáo xứ Chính Tòa: Hội Hoa An Lộc – Phù Lưu - Phú Hành

19/05/2019
703
Trong tinh thần liên đới và thể hiện lòng tôn kính Mẹ Maria, chiều Chúa Nhật, 12.05.2019, gần 200 con hoa thuộc các giáo họ Phù Lưu, An Lộc và Phú Hành đã qui tụ về nhà thờ giáo họ Phú Hành để cùng hiệp thông với giáo họ trong chương trình rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria.

Đây chính là dịp để toàn thể con cái giáo họ Phú Hành nói riêng và giáo xứ Chính Tòa dâng lên Mẹ Maria những tâm tình của người con thảo hiếu và dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ xuống trên mỗi giáo họ.

Ngày hôm nay, những người phụ nữ vốn hằng ngày chỉ quen công việc nội trợ đồng áng, bỗng trở nên những diễn viên chuyên nghiệp, đang tạo nên một bức tranh vô cùng tuyệt hảo bởi những tà áo dài rực rỡ quay tròn trong làn điệu thánh ca trầm bổng. Tất cả cùng quyện lại thành một vườn hoa với ngàn hương thơm dâng kính Mẹ.

Sau những vãn hoa dâng Mẹ là thánh lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chủ tế trong thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Bình, đã cùng với cha phó F.X.Vũ Xuân Quang, mời gọi cộng đoàn hướng lòng về với Đức Trinh Nữ Maria, để nhờ sự bầu cử của Mẹ, xin Chúa ban cho giáo phận Thanh Hóa có nhiều tâm hồn bạn trẻ hăng hái dấn thân cho sự nghiệp nhà Chúa. Đó cũng là điều mà cha Giuse nhắc lại trong bài giảng lễ. Ngài nhấn mạnh đến gia đình như là yếu tố căn bản đầu tiên để hình thành nên một ơn gọi. Vì thế, mỗi người, đặc biệt là mỗi gia đình, luôn biết quan tâm đến con cái, để nuôi nấng, dạy dỗ con cái mình sống theo tinh thần quảng đại hy sinh, sẵn sàng lên đường theo tiếng Chúa gọi, như chính Chúa Cha đã quảng đại trao ban và hiến dâng Con mình là Chúa Giêsu cho toàn thể nhân loại. 


BTT. Gx. Chính Tòa