Giáo Lý Giới Trẻ 2020: Bài I - Đức Tin

07/03/2020
741
Bài 1: ĐỨC TIN

1.H. Đức tin là gì? (Youcat số 21, Tr.43 & 44)

T. Đức tin là nhận biết và trông cậy. Đức tin có 7 đặc tính sau:
1. Đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa, ta nhận được khi ta sốt sắng cầu xin.
2. Đức tin là sức mạnh siêu nhiên, tuyệt đối cần thiết để ta được cứu độ.
3. Đức tin cần phải có ý muốn tự do và sự hiểu biết rõ ràng, khi ta đáp lại lời mời của Thiên Chúa.
4. Đức tin là sự chắc chắn tuyệt đối, vì chính Chúa Giêsu bảo đảm như thế.
5. Đức tin chỉ trọn vẹn, khi đức tin được thể hiện qua những việc bác ái.
6. Đức tin lớn dần khi ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đối thoại sống động với Người trong cầu nguyện.
7. Đức tin cho ta nếm cảm trước niềm vui Thiên đàng ngay ở đời này.

2. H.Tin nghĩa là gì?

T. Tin là đi vào tương quan cá vị với Thiên Chúa, và sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải về chính Người.