TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-08

15/08/2019
170

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, xin cho con luôn nỗ lực tôn vinh những điều cam kết mà con đã thực hiện và sống một cuộc sống đạo đức. Xin cho con không bị sa chước cám dỗ của những tiện nghi và dễ dãi. Bắt đầu ngày mới này, xin Cha ban cho con sức mạnh và lí trí để con không bao giờ lìa bỏ Cha, và thực hiện những giáo huấn của Cha cách nghiêm túc mà không thoái thác. Con xin dâng gày hôm nay để cầu nguyện cho Giáo Hội, và theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, may I strive to honor the commitments I make and live a life of virtue. I ask for the grace of not falling into the comfortable and easy temptations. As I begin this day, I ask you for strength and discernment to never give up on you and to take your teachings seriously, without making excuses. I offer this day for the intentions of the Church and of Pope Francis for this month. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thiên Chúa luôn có một kế hoạch vĩ đại và tốt đẹp hơn để hoàn thiện cuộc đời của con. Cùng với sự chắc chắn như thế, con đã đi theo đường lối của Chúa để vượt qua những nghịch cảnh và phá bỏ giới hạn của bản thân mình. Cùng với Chúa, con chuẩn bị bản thân trong việc rao giảng Tin Mừng, bất kể giai đoạn nào trong cuộc đời, hay trong cộng đồng nào con sống. Gương sống của con, những lời con nói và những việc con làm sẽ là lời chứng cho Tin Mừng.

WITH JESUS DURING A DAY
God always has a greater and more beautiful work to accomplish in my life. It is with this certainty that I follow your path, Lord, to overcome adversities and exceed my limits. It is with the Lord that I prepare myself to work in evangelization, no matter what my state of life, or the community in which I am. My testimony is given through my example, through my words and deeds.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con để bản thân được tĩnh lại vào giây phút cuối ngày. Con đang cảm thấy như thế nào? Cảm xúc của con có thay đổi trong suốt ngày sống hay không? Điều gì làm thay đổi những cảm xúc đó? Điều gì lưu lại trong tim con? Con ghi nhớ những điều con tìm được, và con tạ ơn cho những gì con đã trải qua ngày hôm nay, con cầu xin sự tha thứ cho những điều mà con mong muốn nó khác đi. Lạy Chúa, xin giúp con làm nọi điều tốt hơn vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời...

WITH JESUS IN THE NIGHT
I calm myself down at the end of this day. How do I feel now? Have my feelings changed throughout the day? What made them change? What's in my heart? I take note of what I discover. I thank you for what I have experienced today and ask forgiveness for what I wish had been different. Help me, Lord, to do better tomorrow. Our Father...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao