TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-04

14/04/2019
74

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, con bắt đầu hôm nay dưới sự hiện diện của Cha. Xin giúp con nhận ra những người đang đau khổ để con có thể an ủi và chữa lành cho họ. Hôm nay con xin dâng lên Cha trái tim con cùng tất cả những gì con có để hiệp thông cùng với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, I begin this day in your presence. Help me to recognize those who are suffering and offer comfort and healing. I offer you my heart this day and all that I am for the intentions of Pope Francis this month. Hail Mary
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
"Thập Giá chính là lời Thiên Chúa đáp trả tội lỗi thế gian." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin chỉ cho con thấy vẻ đẹp của thập giá và tình yêu mà Ngài dành cho từng người chúng con.
WITH JESUS DURING A DAY
“The Cross is the word through which God has responded to evil in the world.” (Pope Francis) O God, show me the beauty of the cross and the love that you have for each one of us.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Một ngày sắp kết thúc, con hồi tâm nhìn lại những khoảnh khắc đã qua, lạy Chúa. Chúa có hiện diện trong tư tưởng, lời nói và việc làm của con không? Con có vui vẻ trong tất cả mọi việc con làm chăng? Xin Chúa đến thăm con đêm nay, và đổ đầy trong con niềm vui của một người Kitô hữu đích thực. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, Lord, I consider the many moments that have passed. Were you in my thoughts, words and deeds? Was I joyful in all that I did? Visit me this night, Lord, and fill me with a true Christian joy that endures. Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao