TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/08/2021

03/08/2021
340


CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con trân trọng và biết ơn ngày sống mới hôm nay, cùng nguyện ý dâng mình cho Chúa. Hôm nay, chúng con mừng kính thánh Gioan Vianney, bổn mạng của các Cha sở. Con tạ ơn Chúa về ơn gọi đặc biệt phục vụ Giáo Hội này. Con xin phó dâng cho Chúa các Cha xứ mà con đã hoặc đang có mối tương quan. "Một linh mục vui vẻ là một linh mục luôn bước ra ngoài. Và 'bước ra ngoài' đưa chúng ta đi trên một con đường “đôi khi tiến về phía trước, đôi khi ở giữa, và đôi khi ở phía sau… bởi vì con người ta cần phải có phương hướng. Con tin những ai có chí hướng tìm kiếm những con đường mới để bước đi thì có cảm thức đức tin” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING
I appreciate this new day and offer myself to the Lord. Today, we celebrate St. John Vianney, patron of Parish priests. I give thanks to God for this particular vocation of service to the Church. I commend the priests in charge of parishes, those with whom I have or had a connection. A cheerful ministry is a ministry that always goes out. To "go out" takes us on a path that is "sometimes forward, sometimes in the middle, and sometimes behind... because people need a sense of direction. Those who have a sense of direction in finding new paths to walk on have the sensus fidei" (Pope Francis). Our Father...

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dừng lại đôi chút để nghỉ ngơi một lát trong ngày. “Chức vụ tư tế” của con, chức vụ mà mọi người đều được dự phần khi lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, là gì? Con hướng cuộc đời, công việc, và những kế hoạch của mình về Thiên Chúa Cha như thế nào? Con dâng lời cầu nguyện cho một người đang phân định hoặc con cho rằng họ có ơn gọi linh mục. “Nếu chúng ta hiểu biết rõ một linh mục trên Trái đất là gì, chúng ta sẽ chết, không phải vì sợ hãi, mà vì tình yêu” (Thánh Gioan Vianney). Trước khi tiếp tục một ngày sống, con chân thành dâng lời cầu nguyện cho Cha xứ của con.

WITH JESUS DURING A DAY
I take a break in the day. How is my "priestly heart" towards all those called in baptism? How do I direct my life, my tasks, and my projects towards the Father? I can think of anyone who I know or might suspect to be discerning a vocation to the ordained priesthood. "If we understood well what a priest on Earth is, we would die, not out of fear, but out of love" (St. John Vianney). Before resuming your day, pray for your parish priest.

— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con cảm nhận lại tất cả các sự việc đến với con trong ngày hôm nay, hồi tưởng lại với lòng biết ơn về tất cả những món quà Thiên Chúa dành tặng cho con. Suy ngẫm về những quyết định của con. Con có thể nghĩ thấu đáo mọi thứ, chỉ gắn bó với những điều gì là tốt đẹp không? Con đã chọn điều tốt nhất, những điều mang lại sức sống cho con và cho người khác chăng? Con có sống yêu thương hơn ngày hôm qua chưa? Xin Chúa tha thứ cho những lúc con chẳng chọn điều lành. Xin giúp con mở lòng đón nhận Thần Khí Chúa để ngày mai, con có thể chọn những điều hướng về sự sống đời đời. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Become aware of the day's events, gratefully recalling all of God's gifts. Contemplate your decisions. Were you able to think through everything, sticking only with what is good? Did you choose the best, or that which gives life to you and others? Did you love more than yesterday? Ask forgiveness if your decision-making wasn't good, and open yourself to the Spirit of God so that tomorrow, you may choose the things that matter in eternity. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao